האם הקשר בין עובי רקמת השומן עם GFR הוא יותר מדוייק מאשר סמנים קלאסיים של השמנה?

תאריך: 03/10/2018

מטרת המחקר שבוצע באיטליה היתה לבדוק את הקשר בין GFR לעובי רקמת השומן סביב הכליות בהשוואה לסמנים אנתרופומטריים אחרים ו – US של השמנה. נכללו במחקר 266 חולי יל"ד שבהם נבדק ע"י US עובי השומן סביב הכליות, עובי עור – שריר הרקטוס (cutis-rectis) ועובי שריר הרקטוס – אאורטה (rectis-aorta). בוצעו גם מדידות אנתרופומטריות של ההשמנה. ערכי עובי השומן סביב הכליות היו קשורים באופן מובהק בהפרעה בתיפקודי הכליות בעוד שלא נמצאו הבדלים ב – BMI ובהיקף המותניים כאשר חולקו ע"י GFR. עובי השומן סביב הכליות היה בקורלציה מובהקת עם GFR בכל החולים ללא כל הבדל בקבוצות שחולקו למגדר, סוכרת או BMI. ממצא זה נשאר יציב גם לאחר תיקנון לערפלנים בעיבודים רבי-מישתנים כולל סמני השמנה אחרים. בעיבוד סטטיסטי נוסף לאיתור eGFR נמוך מ – 60 מ"ל/דקה נמצא שערך השומן סביב הכליות היה שווה ונמוך מ – 3.725 ס"מ ערך ניבוי שלילי של 94% עם השטח הגדול ביותר מתחת לעקומה (AUC:0.700) בין המישתנים שאליהם התייחסו.

Geraci G, Zammuto MM, Mattina A, et al. Para-perirenal distribution of body fat is associated with reduced glomerularfiltration rate regardless of other indices of adiposity in hypertensivepatients. J Clin Hypertens (Greenwich). 2018 Sep 14. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

השמנה מוכרת כגורם סיכון להתפתחות והתקדמות של מחלת כליות כרונית. לאחרונה דווח שעובי רקמת השומן סביב הכליות בבדיקת US נמצא בקורלציה עם רמת השומן הכללית והוויצראלית טוב יותר מאשר BMI, היקף המותניים וסמנים אחרים של השמנה. הממצא החשוב ביותר במחקר הנוכחי הוא שעובי רקמת השומן סביב הכליות נמצא בקורלציה הפוכה עם תיפקוד הכליות בחולי יל"ד כלומר- ערכים גדולים יותר של השומן סביב הכליות נמצאים בקורלציה עם רמה נמוכה יותר של GFR וממצא זה נשאר יציב בעיבודים רבי-מישתנים לאחר תיקנון לערפלנים רבים כולל כל הסמנים האנתרופומטריים האחרים. ראשית, רקמת שומן זאת מפרישה חומרים פאראקריניים עם השפעה תיפקודית ומטבולית על התפתחות של נפרופתיה. דווח לאחרונה שרקמת שומן זאת בחולדות מגבירה את העיצוב מחדש של כלי הדם בכליות ע"י לפטין עם השפעה לרעה על הכליות. בנוסף, שיחרור מוגזם של חומצות שומניות חופשיות שמשתחררות מרקמת השומן סביב הכליות יכולים לדלוף לתוך הכליות ולגרום לליפו-טוקסיות שלהם ע"י עלייה במטבוליטים של חומצה שומנית תוך תאית. רקמת השומן סביב הכליות יכולה לשקף טוב יותר גם סמנים אחרים של השומן הוויסצרלי בגלל ניקוז ורידי שונה של רקמת שומן זאת: למעשה, היא מתנקזת למערכת שקשורה בווריד הנבוב (caval), בעוד שהמחזור הוורידי של השומן הויסצרלי סביב האומנטום (ע"י בדיקת רקטוס-אאורטה) הוא חלק מהציר הפורטלי וזה יכול לגרום להשפעות סיסטמיות שונות. רקמת השומן סביב הכליות יכולה לגרום גם ללחיצה מכנית מקומית על הכליות, בעיקר על כלי הדם והפרנכימה ולגרום לנזק לכליות ע"י לחץ הידרוסטטי בין רקמתי ולהורדת זרימת הדם בכליות. מתקבל גם על הדעת שהפיזור של שומן הגוף הוא משני לירידה בגודל הכליות שקשור ב – GFR. במקרה זה, רקמת השומן יכולה למלא את החלל החופשי שנשאר ע"י הכליות ולכן  קיימת גם אפשרות לסיבתיות הפוכה – שרקמת השומן סביב הכליות יכולה להיות תופעת לוואי של הפרעה בתפקוד הכליות. עם כל זאת, לא ניתן לקבוע סיבתיות בגלל היות המחקר מסוג "חתך" ולכן נצטרך למחקרים נוספים לאימות השערה זאת.

כתיבת תגובה