האם לחץ דם סיסטולי נמוך מ – 110 ממ"כ או מעל 150 ממ"כ קשורים בסיכון CV חוזר בחולי סוכרת עם מחלה CV קודמת?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/09/2017

מטרת המחקר הבריטי היתה לבדוק את הקשר בין לחץ הדם בבסיס ומחלה CV חוזרת בקרב 12,275 מבוגרים חולי סוכרת עם מחלה CV בעבר במסגרת המחקר האקראי TECOS (Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin) בו נערכה השוואה בין sitagliptin (מעכב DDP-4) לבין פלצבו לאחר תיקנון למאפיינים קליניים. נערכה בדיקה לזמן אירוע CV חוזר ותופעות לוואי אפשריות: החמרה בתיפקודי הכליות ושברים. לחץ דם סיסטולי שווה או מעל 140 ממ"כ במרפאה נמצא בקרב 42.2% בחולי סוכרת, מחלה CV ויל"ד. הקשר בין לחץ הדם הסיסטולי והסיכון ה – CV היה בצורת U עם נקודת שפל בערך של 130 ממ"כ. הקשר המתוקנן בין לחץ הדם הסיסטולי לסיכון ה – CV בעיבוד רק לאלו עם לחץ דם בבסיס בין 110-150 ממ"כ היה שטוח (יחס סיכון לכל עלייה של 10 ממ"כ היה 0.96). הקשר בצורת U בין לחץ הדם הסיסטולי והאירועים ה – CV נבע בעיקר מאלו עם לחץ דם גבוה מאד או נמוך ללא כל הבדל בסיכון ה – CV בין 110-150 ממ"כ. ערכי לחץ דם נמוכים לא היו קשורים בסיכון מוגבר לשברים או החמרה בתיפקודי הכליות.

Navar AM, Gallup DS, Lokhnygina Y, et al. Hypertension control in adults with diabetes mellitus and recurrent cardiovascular events: global results from the trial evaluating cardiovascular outcomes with sitagliptin. Hypertension. 2017 Aug 28. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצאים במחקר הנוכחי מראים ראשית, שלחץ הדם אינו מאוזן בשיעור ניכר של חולי סוכרת למרות שהם עברו אירוע CV בעבר – כ – 40% עם ערך סיסטולי מעל 140 ממ"כ ומהם כ – 10% עם ערך סיסטולי שווה או מעל 160 ממ"כ. שנית, קיים אמנם קשר בצורת U בין ערכי לחץ הדם הסיסטולי בבסיס לבין האירועים ה – CV בכלל משתתפי TECOS אלא שעיקר הקשר נובע מערכים קיצוניים משני הצדדים. לא נמצא הבדל בסיכון לאירועים CV במסגרת הטווח של בין 110 ל – 150 ממ"כ שמומלץ בהנחיות רבות. לא נמצאה גם כל עדות שלחץ דם נמוך מ – 130 ממ"כ קשור בעלייה בשיעור שברי העצם או בהחמרה של תיפקוד הכליות. לתוצאות אלו יש להתייחס בזהירות מהיות המחקר תצפיתי ומדידות לחץ הדם נערכו במרפאה שלא איפשרו גילוי יל"ד של החלוק הלבן או יל"ד ממוסך ששכיח מאד בחולי סוכרת אם כי הממצאים מחזקים את הגישה שניתן להוריד את לחץ הדם הסיסטולי במרפאה גם מתחת לערכים המומלצים של מתחת ל – 140 ממ"כ ע"י החברה האירופית ליל"ד מ – 2014 והחברה האמריקאית לסוכרת מאוגוסט 2017.

כתיבת תגובה