האם הקשר בין עישון סיגריות או נרגילה לבין לחץ הדם הוא הפוך בקשישים? מחקר מאיראן.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/09/2017

מטרת המחקר שבוצע במסגרת Bushehr Elderly Health באיראן היתה לבדוק את הקשר בין עישון סיגריות או נרגילה לבין יל"ד בקרב אוכלוסייה קשישה. במחקר נכללו 1,455 גברים ו – 1,545 נשים בגיל ממוצע של 67.9 ומדידות לחץ הדם נערכו ע"י ספיגמומנומטר פעמיים. בעיבודים במודלים רגרסיביים נמצא יחס הפוך בין עישון עכשווי  ויל"ד (יחס סיכון מובהק של 0.50). הקשר ההפוך נשאר יציב גם לאחר תיקנון לגיל, השכלה ו – BMI. התוצאות היו דומות ומובהקות הן לעישון סיגריות והן לעישון נרגילה גם לגבי שני המגדרים אבל טובות יותר אצל הנשים.

Mehboudi MB, Nabipour I, Vahdat K, et al. Inverse association between cigarette and water pipe smoking and hypertension in an elderly population in Iran: Bushehr elderly health programme. J Hum Hypertens. 2017 Sep 7 [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

קשר ישיר בין עישון ללחץ הדם נמצא במרבית המחקרים שעסקו בנושא זה אם כי קיימים מחקרים שהצביעו על קשר הפוך כפי שנמצא במחקר הנוכחי. בחלק מהמחקרים שהראו קשר הפוך נמצא שעישון קשור בירידה במשקל ומכאן לירידה בהתפתחות יל"ד. תוצאות המחקר הנוכחי אינן תומכות בקשר עם המשקל. יש שהציעו שעישון מעלה אמנם את לחץ הדם אבל לאחר גמר העישון קיימת תופעת רבאונד שמורידה את לחץ הדם לאחר גמר העישון. יש המפרשים זאת כתגובת הסתגלות ויש שטוענים שהעישון גורם ליל"ד ממוסך בגלל פעילות הניקוטין על קירות האנדותל. לא נמצאה גם כל עדות שעישון קשור בסגנון חיים בריא. מעניין גם שסיגריות הורידו את לחץ הדם יותר בנשים בעוד שההיפך היה בעישון נרגילה. ההנחה הקיימת היא שקיימת השפעה משולבת של עישון, צריכת אלכוהול (שהיתה נמוכה מאד באוכלוסייה המוסלמית שנבדקה) והשמנה. לממצאים אלו אין כל אפשרות לקבוע סיבתיות מהיות המחקר מסוג "חתך" ויהיה מעניין לבדוק זאת במחקר פרוספקטיבי ומבוקר. מחקר כזה ייתן בעיקר את התשובות האם עישון באמת מוריד את השכיחות של יל"ד ואם כן, היש לו השפעה על הסיכון ה – CV. אני מסופק גם אם הממצא יהיה שונה ממה שידוע כיום מכל המחקרים שעישון הוא אחד מגורמי הסיכון ה – CV החזקים ביותר.

כתיבת תגובה