האם הורדה נמרצת של לחץ הדם בחולים עם יל"ד סיסטולי של 160 ממ"כ או יותר במחקר SPRINT היתה קשורה בסיכון מוגבר פי 3 לתמותה מכל סיבה?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/09/2017

מטרת העיבוד לאחר מעשה של חוקרים מטייואן של מחקר SPRINT שהוצגה בכנס אוגוסט של החברה האירופית לקרדיולוגיה בברצלונה היתה לבדוק האם הורדת נמרצת של לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ בקרב חולים עם לחץ דם סיסטולי בבסיס שווה או מעל 160 ממ"כ היתה קשורה בתופעות לוואי קשות מאד בהשוואה להורדת לחץ הדם מתחת ל – 140 ממ"כ. נקודת הסיום הראשונית היתה משלב של אוטם שריר הלב, תסמונת כלילית חדה ללא אוטם, שבץ מוחי, אי ספיקת לב חדה ותמותה CV. נקודת סיום משנית היתה תמותה מכל סיבה, שלישית – תוצאת משלב ראשוני עם תמותה מכל סיבה ורביעית –תמותה מסיבה CV. תוצאות העיבוד הראו שהורדת לחץ הדם האינטנסיבית בחולים עם ערכי לחץ דם סיסטולי שווה או מעל 160 ממ"כ ומדד פרמינגהם למשך 10 שנים שווה או נמוך מ- 31.1% לא היתה קשורה בכל הטבה לגבי נקודת הסיום הראשונית (יחס סיכון לא מובהק של 0.95) אבל היתה קשורה בסיכון פי 2-3 בתמותה שאינה CV (יחס סיכון של 2.60) ויחס סיכון של 3.12 לתמותה מכל סיבה.

Wang TD, Lin HJ, Chen WJ, et al. Increased all-cause mortality with intensive blood-pressure control in patients with a baseline systolic blood pressure of >160 mmHg and a Lower Framingham risk score: a cautionary note from SPRINT. European Society of Cardiology 2017 Congress. August 28, 2017, Barcelona, Spain. Abstract 3828.

הערת פרופ' יודפת

מתברר שלא כל הנוצץ אכן נוצץ. העיבוד היה לאחר מעשה וזאת מגרעתו הגדולה ובנוסף, קבוצת החולים שסבלו מתמותה מוגברת בהורדה נמרצת של לחץ הדם מהווה רק 5% מכלל משתתפי SPRINT ושחולים בדרגה 2 של יל"ד עם מדד פרמינהם למשך 10 שנים שאינו גבוה מייצגת רק שביעית מחולי יל"ד מגיל 50 ומעלה לפי סקר NHNES משנת 2007 עד 2012. עם כל זאת, נראה סביר שהורדת כל כך גדולה של לחץ הדם בעיקר בקשישים יכולה לגרום לנזק. עלי לציין שגם לאחר שהתרשמתי מאד מתוצאות מחקר SPRINT לא ניסיתי מעודי להוריד את לחץ הדם הסיסטולי בחולים קשישים לערכים כ"כ נמוכים והסתפקתי בהורדה לבין 130 ל – 140 ממ"כ אם כי גם לערכים אלו לא היה קל להגיע.

כתיבת תגובה