האם היחס טריגליצרידים/HDL הוא חזאי לתמותה ולאירועים קרדיו-וסקולריים בחולי יל"ד?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/09/2016

מטרת המחקר שבוצע בטורקיה היתה לבדוק את השפעת יחס TG/HDL על חולי יל"ד. במחקר השתתפו 900 חולי יל"ד (גיל ממוצע 52.9, 54.2% גברים שביקרו במרפאה ליל"ד). בוצעה חלוקה לרביעיות של היחס ונערך מעקב אחרי הרישומים הרפואיים אחרי אירועי תמותה או שילוב של אירועים קרדיו-וסקולריים גדולים (TIA, שבץ מוחי, דיסקציה של האאורטה, תסמונת כלילית חדה ותמותה). המעקב הממוצע היה 40 חודשים (35-44 חודשים). הרבעון העליון של יחס TG/HDL (6.4 לעומת 1.7 ברבעון התחתון)היה קשור באופן מובהק בשיעור גדול יותר של אירועים קרדיו-וסקולריים ללא ועם תמותה. בעיבוד רגרסיבי רב-משתנים נמצא שיחס זה היה קשור באופן עצמאי ומובהק בסיכון של 25% לתמותה ושל 13% לאירועים קרדיו-וסקולריים גדולים.

Turak O, Afşar B, Ozcan F, et al. The role of plasma triglyceride/high-density lipoprotein cholesterol ratio to predict new cardiovascular events in essential

hypertensive patients. J Clin Hypertens (Greenwich). 2016;18:772-7.

הערת פרופ' יודפת

במחקרים קודמים נמצא שיחס TG/HDL הוא גבוה באופן מובהק בחולי יל"ד לעומת נורמוטנסיביים. במחקר הנוכחי נמצא שכבר ברבעון התחתון היה היחס גבוה אבל שכל כמה שהיחס גבוה יותר כל עולה הסיכון לתמותה ולאירועים קרדיו-וסקולריים גדולים. הסיבה לממצאים אלו אינה ברורה ואחת האפשרויות קושרת יחס זה בתנגודת לאינסולין. התנגודת לאינסולין תורמת באופן מובהק לטרשת עורקים מתקדמת ולאירועים קרדיו-וסקולריים. הסבר אחר הוא שעליה ביחס זה קשורה בעקה חימצונית. חלקיקי LDL קטנים וצפופים חשופים יותר לנזק חימצוני. עלייה ביחס TG/HDL משקפת נוכחות של שרידי ליפופרוטאינים ורמות נמוכות של ליפופרוטאינים עם צפיפות נמוכה שקשורים בעלייה בפוטנציאל האתרוגני. אפשרות נוספת היא שעלייה ביחס זה מעידה על קיום דלקת כפי שנמצא בנשים לאחר חידלון אורח שפרט לעלייה בתנגודת לאינסולין קיימת בהן גם עלייה ב – CRP ובשומן הויסצרלי.  עלייה ביחס TG/HDL נמצאה בקורלציה עם רמת השומן הויסצרלי  וירידה במשקל קשורה בירידת רמת היחס. יש לזכור שהמחקר הוא תצפיתי מסוג "חתך" ולכן לא ניתן לקבוע סיבתיות. מגרעות נוספות של המחקר הן שלו בוצעו בדיקות לרמת האינסולין ולרמת השומן הויסצרלי.

כתיבת תגובה