האם הורדת לחץ הדם לערכים סיסטוליים בין 130-140 ממ"כ קשורה בירידה בתמותה מכל סיבה בחולי יל"ד עם מחלת לב כלילית? עיבוד נוסף ממחקר INVEST

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/09/2016

מטרת המחקר שבוצע באוניברסיטה של פלורידה בגיינסביל היתה לבדוק את השפעת איזון ארוך הטווח של לחץ הדם הסיסטולי על התמותה מכל סיבה בחולי יל"ד עם מחלת לב כלילית. החוקרים השתמשו במעקב של נתוני עוקבה אמריקאית במחקר International Verapamil (SR)/Trandolapril Study (ממוצע 11.6 שנים). החולים (גברים) רובדו לפי גיל (50 to <60 and ≥60 years). הורדת לחץ הדם הסיסטולי בין 130 ל – 140 ממ"כ בחולים בקבוצת הגיל 50 עד 59 ממ"כ היתה דומה להורדת לחץ הדם מתחת ל – 130 ממ"כ (קבוצת הביקורת) בעוד שלחץ דם סיסטולי של 140 ממ"כ או יותר היה קשור בעלייה מובהקת של 80% בתמותה מכל סיבה. בחולים מגיל 60 ומעלה הורדת לחץ הדם לערכים בין 130 ל – 140 ממ"כ היתה קשורה בסיכון נמוך ומובהק של 8% לתמותה מכל סיבה. נמצאה גם עלייה מובהקת של 34% בסיכון לתמותה באלו שלחץ הדם הסיסטולי שהושג היה שווה או מעל ל – 150 ממ"כ, אבל לא בערכים שהושגו בין 140 ל – 150 ממ"כ.

Elgendy IY, Bavry AA, Gong Y, et al. Long-term mortality in hypertensive patients with coronary artery disease: Results from the US cohort of the International Verapamil (SR)/Trandolapril Study. Hypertension. 2016 Sep 12.  [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר התצפיתי הנוכחי עם מספר גדול של משתתפים נמצא שטיפול מוקדם מבוסס חסם בטא או מבוסס CCB ואיזון לחץ הדם הסיסטולי במרפאה בין 130 ממ"כ עד מתחת ל – 140 ממ"כ בחולים כליליים קשור בהורדת התמותה מכל סיבה לאחר מעקב של 11.6 שנים. כידוע, ההנחיות הקיימות כיום הם להורדת לחץ הדם הסיסטולי במרפאה מתחת ל – 140/90 ממ"כ בחולים מתחת לגיל 60 כולל חולי כליליים, חולי סוכרת ומחלת כחיות כרונית לאחרונה הוצע  שיעד הורדת לחץ הדם בקשישים שבריריים צריך להיות סביב 150 ממ"כ. הנחיות החברות הקרדיולוגיות האמריקאיות מ – 2011 המליצו על הורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 140 ממ"כ בקשישים מעל גיל 55  ואלו מגיל 80 ומעלה לערכים בין 140-145 ממ"כ. בהנחיות האירופיות משנת 2013 הומלץ על הורדת לחץ הדם בישישים מגיל 80 ומעלה לבין 140-150 ממ"כ. במחקר SPRINT נמצאה ירידה של 27% בתמותה מכל סיבה בחולי יל"ד מעל גיל 75 בהורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ. בבדיקה קפדנית יותר של הממצאים נמצא שהורדת הסיכון היחסי היתה רק ב – 1.2% כלומר – יש לטפל בערך ב – 83 חולים למשך 3.2 שנים למניעת מקרה אחד של תמותה מכל סיבה (NNT שיכול לגרום תופעת לוואי קשה אחת במשך תקופה זאת הוא 63)..בעייה נוספת בהשגת יעד נמוך מאד הוא הקושי המעשי להורדה זאת בפרקטיקה היום יומית. תרומתו הגדולה של המחקר הנוכחי היא הורדת יעד לחץ הדם הסיסטולי במספר ממ"כ לערך נמוך יותר גם בצעירים וגם במבוגרים שסובלים ממחלה כלילית. הם מפריכים את תוצאות מחקר SPRINT שיש להוריד את לחץ הדם הסיסטולי בחולים עם סיכון מוגבר מתחת ל – 120 ממ"כ ללא כל קשר לגיל. הויכוח הנוכחי עדיין עוסק בהורדת לחץ הדם במדידות במרפאה. נצטרך לעוד מחקרים רבים לקבוע מה הם יעדי הורדת לחץ הדם במדידות בבית וב – ABPM.

כתיבת תגובה