האם איזון לחץ הדם ע"י מדידות בבית תוך פיקוח והדרכה דרך תוכנית מובנית בסמרטפון היה יעיל בהרבה בהשוואה לאיזון לפי מדידות במרפאה?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/09/2016

מטרת המחקר שבוצע בניו אורלינס היתה להשוות איזון לחץ הדם לאחר 90 יום ע"י תוכנית דיגיטלית מבוססת מדידות בבית בקרב 156 חולי יל"ד לעומת איזון רגיל במרפאה בקרב 400 חולי יל"ד מותאמים מבחינת גיל, מגדר, BMI ולחץ הדם. החולים בקבוצת הבית קיבלו תוכנה מותאמת לסמרטפון תוך תקשורת ישירה למרכז שבו נערך המחקר. הם מילאו שאלונים שכללו פרטים דמוגרפיים, הרגלי חיים ובעיות רפואיות והתבקשו למדוד את לחץ הדם לפחות פעם בשבוע ולפי המדידות הם קיבלו הנחיות לטיפול תרופתי ולשנויי הרגלי החיים. מספר המדידות הממוצע בבית היה 4 בשבוע. לאחר 90 יום לחץ הדם היה מאוזן (מתחת ל – 140/90 ממ"כ או מתחת ל – 130/80 ממ"כ בחולי סוכרת או מחלת כליות כרונית) בקרב 71% בקבוצת הטיפול הדיגיטלי לעומת 31% בבקרה. ממוצע ירידת לחץ הדם בטיפול הדיגיטלי היה 14/5 ממ"כ לעומת 4/2 ממ"כ בבקרה – הבדל מובהק. היתה ירידה מובהקת מ – 32% בצריכת מלח ל – 8% בקבוצה הדיגיטלית. ממוצע הפעילות עלה באופן מובהק מ – 41.9 ל – 44.1 ושיעור החולים ללא פעילות ירד באופן מובהק מ – 15% ל – 6% בקבוצה הדיגיטלית.

Milani RV, Lavie CJ, Bober RM, et al. Improving hypertension control and patient engagement using digital tools. Am J Med. 2016 Aug 30. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצא החשוב במחקר זה מראה שניתן לשפר את איזון לחץ הדם באופן מובהק ואת הרגלי החיים של חולי יל"ד ע"י שימוש בניטור דיגיטלי של לחץ הדם תוך תוכנית התערבות מקבילה ביחד עם היכולת האישית להשקיע בבריאותו של המטופל. אני חוזר כל פעם על טענתי שבמידת האפשר יש להמליץ לכל חולה יל"ד לרכוש מכשיר דיגיטלי (רכשתי בימים אלו מכשיר אמין ב – 140 ₪) ולהסתמך על איזון לחץ הדם רק ע"י מדידות בבית תוך ביצוע ABPM אם זה אפשרי מבחינת קופת החולים. השיטה שפעלה במחקר הנוכחי טובה מאד למטרות מחקר ונכון שניתן לבנות תוכנה מתאימה לכל מחזיקי הסמרטפונים אבל הפיקוח וההדרכה שמערבת רופאים ורוקחים היא קשה לביצוע ובמקביל לשיעור ניכר מאלו שלחץ דמם אינו מאוזן אין את המיומנות הטכנית להפעיל תוכנית זאת בסמרטפון גם אם יש להם יכולת כלכלית לרכוש סוג זה של מכשירים. עלי להוסיף שעברתי במפורט על שיטות המחקר ולא מצאתי כל פירוט מתי ואיך נמדד לחץ הדם, ע"י איזה מכשיר, האם השרוולית התאימה במקרה של השמנה, האם רק מדידה אחת או יותר והאם בישיבה או בשיטה אחרת? לגורמים אלו יש השפעה קרדינאלית על תוצאות לחץ הדם. לא ברור לי איך החוקרים קבעו שלחץ הדם מאוזן רק לפי המדידות במרפאה למרות שערכי איזון לחץ הדם הם שונים במדידות בבית.

כתיבת תגובה