שילוב מינונים קטנים של אמילוריד עם הידרוכלורתיאזיד (HCTZ) הוא יעיל בהורדת לחץ הדם ללא תופעות הלוואי של כל תרופה בנפרד.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 08/09/2015

מטרת המחקר PATHWAY-3 שנערך ע"י האיגוד הבריטי ליל"ד במרכזים רפואיים רבים ואשר תוצאותיו הוצגו בכנס ESC האחרון בלונדון היתה לבדוק האם שילוב אופטימלי של תיאזיד עם דיורטיקה משמרת- רמת האשלגן יגביר את היעילות של הורדת לחץ הדם, יוריד את הסיכון לאי סבילות לגלוקוזה והאם לטיפול בדיורטיקה משמרת- רמת האשלגן בלבד תהיה השפעה נויטרלית או אפילו השפעה לטובה על הסבילות לגלוקוזה. במחקר נכללו 399 חולי יל"ד שאינם מאוזנים ושמנים בגיל 18-80 (גיל ממוצע 61-63) עם התוויה לטיפול דיורטי ועם לפחות מרכיב נוסף של התסמונת המטבולית. החולים (עם רקע של טיפול במעכבי RAAS) הוקצו אקראית לאמילוריד 5 מ"ג או HCTZ 12.5 מ"ג כל אחד בנפרד ולשילוב של שניהם למשך 12 שבועות ובהמשך לעוד 12 שבועות במינון הכפול לפי הצורך. נקודת הסיום הראשונית היתה שינוי ברמת הגלוקוזה במבחן העמסת סוכר. כמצופה, בגמר המעקב נמצאה עליה ברמת הגלוקוזה ע"י HCTZ וירידה ברמתה ע"י אמילוריד עם פער ממוצע מובהק של 9.9 מ"ג/ל. לא נמצא כל שינוי ברמת הגלוקוזה ע"י הטיפול המשולב. בנקודת הסיום השניונית שהיתה איזון לחץ הדם (לפי מדידות בבית) לא נמצא כל הבדל בהורדת לחץ הדם ע"י כל תרופה בנפרד: 14.7 ממ"כ ע"י אמילוריד ו – 14 ממ"כ ע"י HCTZ. שילוב של שניהם תרם להורדה נוספת ומובהקת של 3.4 ממ"כ בלחץ הדם מעבר להורדת לחץ הדם ע"י HCTZ בלבד. לא נמצאה כל עלייה ברמת האשלגן מעל 5.8 מ"מול/ל באף אחד מהמופלים למרות טיפול רקע של מעכב RAAS.

Brown M, et al. Principal results from Prevention And Treatment of Hypertension With Algorithm based therapY (PATHWAY): comparison of single and combination diuretics in essential hypertension – PATHWAY-3 Presented at European Society of Cardiology Congress; Aug. 29-Sept. 2, 2015; London.

הערת פרופ' יודפת
בארץ קיימת התרופה קלוריל שהיא שילוב של אמילוריד במינון של 5 מ"ג ו – HCTZ במינון של 50 מ"ג. אני נמנעתי להשתמש בתרופה זאת בגלל המינון הגבוה של ה – HCTZ. תוצאות המחקר הנוכחי מראות שגם שילוב נמוך של אמילוריד 5 מ"ג/HCTZ 12.5 מ"ג הוא יעיל בשיעור ניכר של חולי יל"ד שאינם מאוזנים לא כל שכן המינונים הכפולים. יתרה מכך, שילוב זה מנטרל את השינויים המנוגדים ברמת האשלגן בין שתי התרופות ובנוסף, אינו גורם להיפרקלמיה למרות טיפול הרקע ב – ACEI או ב – ARB. שנים נמנענו לטפל בחולי סוכרת ויל"ד ב – HCTZ שהיתה התרופה התיאזידית היחידה בארץ (היום קיים גם הפאמיד שהוא דמוי-תיאזיד) בגלל ה"פחד" לעליית רמת הגלוקוזה אם כי לאור תוצאות מחקר ALLHAT (בהם לא נמצאה עלייה בסיכון הקרדיו-וסקולרי ע"י העלייה ברמת הגלוקוזה במטופלי התיאזיד) חזרנו לטיפול זה גם בחולי סוכרת אבל אנו נמנעים ממינון גבוה מ – 25 מ"ג. אני מקווה שאותה חברת תרופות בארץ שמייצרת את הקלוריל תוכל להוריד את מינון ה – HCTZ ל – 12.5 מ"ג ובנוסף תייצר קלוריל במינון של 10 מ"ג אמילוריד ו – 25 מ"ג HCTZ.

כתיבת תגובה