ערכי סף לאירועים קרדיו-וסקולריים בבני ה – 80 על פי לחץ דם שנמדד בבית – עיבוד ממחקר IDHOCO

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 08/09/2015

מטרת העיבוד הנוכחי מהמחקר הבין לאומי IDHOCO (International Database on Home Blood Pressure in Relation to Cardiovascular Outcome) היתה לקבוע ערכי סף של לחץ הדם בהתאם לנקודות הסיום הקרדיו-וסקולריות שנמצאו בקרב 375 אנשים בגיל ממוצע של 83 (60.3% נשים) עם יל"ד ללא או עם טיפול תרופתי. (החולים היו מיוון, מארגנטינה ומשתי אוכלוסיות מיפאן). לאחר חציון של 5.5 שנים נפטרו 155 (76 מסיבה קרדיו-וסקולרית), 104 סבלו מאירוע קרדיו-וסקולרי, 55 מאירוע לבבי, 36 מאוטם שריר הלב ו – 51 מאירוע מוחי. יחס הסיכון לתחלואה ותמותה קרדיו-וסקולרית בקרב 202 חולי יל"ד ללא טיפול בחמישון התחתון של לחץ הדם הדיאסטולי שנמדד בבית (שווה או מתחת ל – 65.1 ממ"כ) היה שווה וגבוה מ – 1.96 (מובהק) בעוד שיחס הסיכון לתמותה קרדיו-וסקולרית בחמישון העליון של לחץ הדם הדיאסטולי (שווה או מעל 82 ממ"כ) היה 0.37 (מובהק). יחס הסיכון לתמותה הכללית בקרב 173 חולי יל"ד עם טיפול שהיו בחמישון התחתון של לחץ הדם הסיסטולי שנמדד בבית (מתחת ל – 126.9 ממ"כ) היה 2.09 (מובהק). לאחר עיבודים נוספים של לחץ הדם במדידות בבית כמשתנה רציף נמצא שדווקא ערכים גבוהים של לחץ הדם הדיאסטולי בחולי יל"ד ללא טיפול היו קשורים בתחלואה ותמותה קרדיו-וסקולרית נמוכה כולל סיכון לבבי וכלילי (יחס סיכון מובהק שווה וקטן מ – 0.65). התחלואה והתמותה הקרדיו-וסקולרית בחולי יל"ד עם טיפול תרופתי היתה בצורת U –  לחץ הדם הסיסטולי של 148.6 ממ"כ היה הטוב ביותר מבחינת הסיכון וכל ערך מעליו או מתחתיו היה קשור בעליית הסיכון.

Aparicio LS, Thijs L, Jacobs L, et al; on behalf of the International Database on Home Blood Pressure in Relation to Cardiovascular Outcome (IDHOCO) Investigators. Defining thresholds for home blood pressure monitoring in octogenarians. Hypertension. 2015 Jul 27. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
שיעור הישישים מעל גיל 80 הולך וגדל ולכן יש חשיבות לקביעת ערכי הסף של לחץ הדם בפלח זה של האוכלוסייה. התוצאות מראות שערך סיסטולי של לחץ הדם שווה או מעל 152.5 ממ"כ שנמדד בבית בישישים בגילאי ה – 80 שאינם מטופלים תרופתית וערך דיאסטולי שווה ומתחת ל -65.1  ממ"כ קשורים בסיכון קרדיו-וסקולרי גבוה כולל תמותה בעוד שלחץ דם דיאסטולי שווה או מעל 82 ממ"כ מוריד את הסיכון. לעומת זאת, ערכי לחץ דם סיסטולי מתחת ל – 126.9 ממ"כ שנמדדו בבית בחולים עם טיפול תרופתי קשורים בסיכון מוגבר לתמותה הכללית והסיכון הנמוך ביותר הוא בלחץ דם של 148.6 ממ"כ. ניסיתי לראות האם ערכים אלו ישימים גם בטיפוליי בחולים בגילאים אלו. ראשית, מספר החולים שנכללו בעיבוד היה קטן, שנית, מספר הישישים מיוון שנכללו בעיבוד היה רק 36 (מתוך 202) ורק אוכלוסייה זאת ניתן להשוות פחות או יותר לאוכלוסייה שלנו. שלישית, איני זוכר אף ישיש בטיפולי שאינו סובל ממחלות נוספות ואילו לבודדים מביניהם שהם עדיין פעילים וללא מחלות נוספות משמעותיות אני מתייחס כמו למבוגרים בגילאי הביניים כלומר, אינני נבהל מלחץ דיאסטולי נמוך אפילו עד 50 ממ"כ ומלחץ סיסטולי מתחת ל – 130 ממ"כ. השאלה היא האם ערכי הסף שנמצאו במחקר זה ישפיעו על השינויים בהנחיות העתידיות.

כתיבת תגובה