טיפול משולב ואלסרטן/מעכב נפריליזין מוריד באופן מובהק את לחץ הדם הסיסטולי המרכזי ואת לחץ הפעימה בחולי יל"ד קשישים לעומת טיפול באולמסרטן.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 08/09/2015

מטרת המחקר הרב-לאומי PARAMETER (Prospective Comparison of an Angiotensin-Receptor Neprilysin Inhibitor With an Angiotensin-Receptor Blocker Measuring Arterial Stiffness in the Elderly) (42 מקומות ב – 12 מדינות) שתוצאותיו הוצגו בכנס ESC האחרון בלונדון היתה לבדוק השפעת שילוב ואלסרטן/מעכב נפריליזין (Enteresto) במינון חד-יומי של 400 מ"ג לעומת טיפול באולמסרטן במינון של 40 מ"ג על קשיות העורקים בקשישים (מחצית המינון למשך 4 שבועות ולפי הצורך הכפלתו לעוד 8 שבועות). נכללו במחקר 454 חולי יל"ד (גיל ממוצע 60) שסבלו מיל"ד סיסטולי בדיד (שווה או מעל 150 ממ"כ) ולחץ פעימה רחב (מעל 60 ממ"כ). לחץ הדם הברכיאלי והמרכזי נמדד ע"י ABPM. לאחר מעקב של 12 שבועות נמצאה ירידה מובהקת בלחץ הדם הסיסטולי המרכזי ב – 12.6 ממ"כ ע"י אנטרסטו לעומת 8.8 ממ"כ ע"י אולמסרטן. הפער בלט בעיקר בשעות הלילה. לחץ הפעימה המרכזי של האאורטה ירד באופן מובהק ב – 6.4 ממ"כ ע"י אנטרסטו לעומת 4.0 ממ"כ ע"י אולמסרטן. לחץ הדם הברכיאלי ירד באופן מובהק ב – 13.7 ממ"כ ע"י אנטרסטו לאחר 12 שבועות וב – 7.7 ממ"כ לאחר שנת מעקב לעומת 9.9 ו – 4.9 ממ"כ ע"י אולמסרטן. 47% ממטופלי האולמסרטן היו זקוקים להוספת תרופות לאיזון לחץ הדם לעומת 32% במטופלי האנטרסטו (HCTZ או אמלודיפין). מהירות גל הפעימה של הקרוטיד לפמורליס הראתה מגמה גדולה יותר לשיפור קשיות העורקים ע"י טיפול באנטרסטו לעומת הטיפול באולמסרטן (HCTZ או אמלודיפין). לא נמצא כל הבדל בין הקבוצות לגבי הבטיחות והסבילות.

Williams, B, Cockcroft JR, Kario K, et al. Principal results of the prospective comparison of angiotensin receptor neprilysin inhibitor with angiotensin receptor blocker measuring arterial stiffness in the elderly (PARAMETER) study. Presented at European Society of Cardiology Congress; Aug. 29-Sept. 2, 2015; London.

הערת פרופ' יודפת

אנטרסטו (Valsartan/sacubitril ולפני כןLCZ696  ) הוא שילוב של חסם הקולטן של אנגיוטנסין II ואלסרטן ומעכב הנפריליזין שהוכיח את יעילותו בטיפול באי ספיקת לב במחקר PARADIGM. Sacubitril הוא קדם-תרופה שהופך לפעיל ומעכב את פעילות הנפריליזין שהוא אנדופפטידזה נויטרלית תוך התפרקות הפפטידים הוואזואקטיביים ועלייה ברמת הפפטידים הנטריורטיים, הברדיקינין והאדרנומדולין שגורמים לואזודילציה וירידה בנפח הנוזל החוץ-תאי ע"י הפרשת נתרן. המחקר הנוכחי הוא הראשון שהראה את יעילות הטיפול באנטרסטו בהורדת לחץ הדם ההיקפי והמרכזי והורדת לחץ הפעימה בחולי יל"ד סיסטולי בדיד בקשישים לעומת הטיפול ב – ARB בלבד. זהו המחקר הראשון שהראה שפרט להורדת לחץ הדם ניתן להוריד באופן מובהק את לחץ הפעימה הגדול שאופייני ליל"ד סיסטולי בדיד שכידוע, לחץ גבוה זה בפני עצמו הוא גורם סיכון קרדיו-וסקולרי עצמאי. נקודת הסיום הראשונית – הורדת קשיחות האאורטה לא היתה אמנם מובהקת אבל נמצאה מגמה חיובית לכיוון זה. המחקר בשלמותו עדיין לא פורסם ולכן איני יודע האם נבדקה גם ההשפעה של אנטרסטו על התחלואה והתמותה הקרדיו-וסקולרית לאחר שנת מעקב. עם כל זאת, סביר מאד שהורדה כה גדולה של לחץ הדם ולחץ הפעימה המרכזיים ביחד עם "צניחת" שינה טובה יותר שנמצאו במחקר הנוכחי יתרמו לאיזון של יל"ד עמיד לטיפול ולהורדת הסיכון הקרדיו-וסקולרי.

כתיבת תגובה