העברת מדידות לחץ הדם בבית בתקשורת ישירה איפשרה אבחנת יל"ד, יל"ד של החלוק הלבן ויל"ד ממוסך – מחקר בעיירה בדנמרק.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 08/09/2015

מטרת המחקר שבוצע בעיירה בת 57,000 תושבים בדנמרק היתה לבדוק את השכיחות של מרכיבים שונים של יל"ד. אנשים בגיל 55-64 מתוך רישום האוכלוסייה בעיירה הוזמנו להשתתף במחקר לשם מדידות לחץ דמם במרפאה והעברת המדידות בבית דרך תקשורת ישירה (telemedicine). לחץ הדם בבית נמדד 3 פעמים ביום ע"י 3 מדידות בכל פעם ובמשך 3 ימים רצופים (ע"י BT, Omron 705IT+A&D 767). לחץ הדם בבית חושב כממוצע של כל המדידות ביום הראשון והשלישי והוגדר כיל"ד אם שווה או מעל 135/85 ממ"כ. נכללו בעיבוד 3,102 אנשים שביצעו לפחות 12 מדידות בבית. הם חולקו ל 4 קבוצות: 1. (47%) עם לחץ דם תקין במרפאה ובבית, 2. (27%) יל"ד במרפאה ובבית), 3. (18%) יל"ד במרפאה ולחץ דם תקין בבית – יל"ד של החלוק הלבן. 4. (8%) יל"ד תקין במרפאה ויל"ד בבית – יל"ד ממוסך. מכאן, 35% מקבוצה 2 ו – 4 לא טופלו או לא קיבלו טיפול מספיק. מצד שני, 31% ידעו על קיום יל"ד ו – 49% היו ללא יל"ד במדידות בבית והיו מאובחנים בטעות כסובלים מיל"ד במדידות במרפאה.

Hoffmann-Petersen N, Lauritzen T, Bech JN, Pedersen EB. High prevalence of hypertension in a Danish population Telemedical home measurement of blood pressure in citizens aged 55-64 years in Holstebro County. Am J Hypertens. 2015 Jul 23. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
במחקר הנוכחי נמצא ששליש מהנבדקים סובלים מיל"ד לפי המדידות בבית ורבע סובלים או מיל"ד של החלוק הלבן או מיל"ד ממוסך. רק 49% מהחולים שידעו שהם סובלים מיל"ד היו מאוזנים. מקרב הנבדקים שלא ידעו שהם סובלים מיל"ד היו 23% עם יל"ד "אמיתי", 18% סבלו מיל"ד של החלוק הלבן ו – 5% מיל"ד ממוסך. השכיחות של יל"ד בקרב גילאי 55-64 היתה 50%. מרבית המחקרים שעסקו בשכיחות של יל"ד התבססו על מדידות במרפאה. השכיחות המוערכת של יל"ד בשיטה זאת היא סביב 33% (בכלל המבוגרים). מכל מקום, אין כל ספק שלמדידות בבית יש יתרון משמעותי באיבחון יל"ד כרוני, יל"ד של החלוק הלבן שבו החולים מוגדרים כסובלים מיל"ד ומקבלים טיפול מיותר ויל"ד ממוסך ששיעורו גבוה יותר משיעורו במחקר זה ושמהווה גורם סיכון קרדיו-וסקולרי כמו יל"ד כרוני. החוקרים השתמשו בשיטת העברה ישירה של מדידות לחץ הדם לחוקרים ואני מקווה שנוכל ליישם זאת בארץ לפחות ע"י העברת המדידות בדואר אלקטרוני לרופא המטפל וקבלת הוראותיו בהתאם. שיטת מדידות לחץ הדם (3 פעמים ביום במשך 3 ימים בלבד) שונות מההנחיות הקיימות (7 ימי מדידות בוקר וערב, וממוצע המדידות של 6 הימים לאחר זניחת המדידות ביום הראשון). גם הסף של 135/85 ממ"כ לאיבחון יל"ד בבית אינו ריאלי והוא כנראה 125/80 ממ"כ לפי ממצאי מחקר IDHOACO. עם כל זאת, יש יותר ויותר להסתמך על אבחנת יל"ד ע"י מדידות בבית שניתנים לביצוע במחיר לא יקר של המכשיר הדיגיטלי ועל הדרכה מתאימה.

כתיבת תגובה