האם קיימת הצדקה לטיפול תרופתי בחולה עם יל"ד קל ועם סיכון נמוך?

תאריך: 28/11/2018

מטרת המחקר שבוצע באוקספורד היתה לבדוק האם טיפול ביל"ד על פי הנחיות2017 ACC/AHA קשור בסיכון נמוך לתמותה ומחלה CV בחולים עם סיכון נמוך ויל"ד קל. במחקר ארוך הטווח נאספו נתונים מה – Clinical Practice Research Datalink החל מינואר 1998 ועד ספטמבר 2015 של מטופלים בגיל 18-74 עם יל"ד קל (ללא טיפול מ – 140/90-159/99 ממ"כ) וללא טיפול קודם וללא היסטוריה CV או גורמי סיכון CV. נבדקו שיעורי התמותה, מחלה CV ותופעות לוואי בחולים שקיבלו טיפול ליל"ד במשך 12 חודשים והבקרה היו חולי יל"ד מתואמים ללא טיפול. נכללו בעיבוד 19,143 חולים מטופלים תרופתית בגיל ממוצע 54.7 מהם 55.9% נשים ו – 55.5 לבנים שתואמו עם 19,143 חולים דומים ללא טיפול בגיל ממוצע 54.9, 55.5% נשים ו – 55.7 לבנים. תוך מעקב חציוני ממוצע של 5.8 שנים לא נמצאה כל ראייה לקשר בין טיפול ביל"ד ותמותה או מחלה CV. הטיפול התרופתי היה קשור בסיכון מוגבר לתופעות לוואי כולל היפוטנסיה (יחס סיכון מובהק של 1.69), עילפון (יחס סיכון  מובהק של 1.28),הפרעות באלקטרוליטים (יחס סיכון מובהק של 1.72) ופגיעה חדה בכליות (יחס סיכון מובהק של 1.37).

Sheppard JP, Stevens S, Richard Stevens R, et al. Benefits and harms of antihypertensive treatment in low-risk patients with mild hypertension. JAMA Intern Med. 2018, Oct 29. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
בעיבוד הנוכחי נמצא שאין כל ראייה לפי ההנחיות 2017 ACC/AHA להורדת התמותה והאירועים ה – CV לגבי חלק מהחולים שמדורגים לפי המדידות במרפאה בדרגה 2 של יל"ד (דרגה 1 לפי ההנחיות האירופיות מיוני 2018 ושל החברה ליל"ד בישראל) שנמצאים בסיכון CV נמוך. ההטבה היחידה שנמצאה היתה הורדה מובהקת של תסמונת כלילית חדה ללא אוטם שריר הלב. נמצא גם שטיפול ארוך-טווח ביל"ד היה קשור בתופעות לוואי כמו היפוטנסיה, עילפון, הפרעות באלקטרוליטים ונזק חד בכליות. ממצאים אלו רלבנטיים בעיקר לחולי יל"ד צעירים עם יל"ד קל היות ובגיל זה הם נוטים לפתח סיכון גבוה ויל"ד מתון עד חמור. מכאן, שעלינו הרופאים חלה החובה בכל מקרה של יל"ד בדרגה זאת לברר את הסיכון ה – CV לפי ה – ASCVD האמריקאי או QRISK האירופאי לפני כל החלטה להתחלת טיפול תרופתי. החוקרים מבהירים שיש גם לידע את המטופלים על מיעוט הראיות על יעילות הטיפול באלו עם סיכון נמוך בכל מקרה שבו יש להתחיל בטיפול תרופתי בערכי יל"ד קל. יש רק לזכור שהנתונים שמובאים בעיבוד הנוכחי נתונים להטייה בגלל ערפלנים שלא נבדקו. עלי להוסיף, שעדיין אין לנו כל מידע מה הם הערכים המקבילים לאלו שנבדקו בעיבוד הנוכחי לגבי המדידות בבית או ב – ABPM.

כתיבת תגובה