האם ל – ABPM יש עדיפות באיבחון של יל"ד ממוסך לעומת המדידות בבית?

תאריך: 28/11/2018

מטרת המחקר האמריקאי היתה לבדוק את החפיפה בין ABPM לבין מדידות לחץ דם בבית לגילוי יל"ד ממוסך. נכללו במחקר 333 מבוגרים שחיים בקהילה ללא כל טיפול ביל"ד עם לחץ דם במרפאה נמוך מ – 140/90 ממ"כ במחקר (Improving the Detection of Hypertension (IDH. יל"ד ממוסך הוגדר לפי אבחנה זאת בשעות היום (ממוצע לחץ הדם שווה או מעל 135/85 ממ"כ), יל"ד ממוסך במשך 24 שעות (ממוצע לחץ דם במשך 24 שעות שווה או מעל 130/80 ממ"כ) או יל"ד ממוסך בלילה (ממוצע לחץ הדם שווה או מעל 120/70 ממ"כ). לחץ דם ממוסך בבית הוגדר כממוצע שווה או מעל 135/85 ממ"כ (המדידות בבית כללו 2 מדידות בהפרש של דקה לאחר מנוחה של 5 דקות בבוקר מיד עם ההתעוררות ו – 2 מדידות כנ"ל לפני השינה במשך 3 שבועות). השכיחות של יל"ד ממוסך היתה 25.8% לכל סוגי יל"ד ממוסך ו – 11.1% ליתר לחץ דם ממוסך בבית. 61.1% היו עם יל"ד ממוסך על פי ABPM בלבד ו – 9.4% על פי המדידות בבית בלבד. לאחר תיקנון רב-מישתנים והשוואה עם משתתפים ללא יל"ד ממוסך ב – ABPM ובמדידות בבית נמצא שאלו עם יל"ד ממוסך לפי ABPM ומדידות בבית ביחד או ב- ABPM בלבד הראו ערכים גבוהים יותר ומובהקים של מדד מסת החדר השמאלי בעוד שממצא זה לא היה מובהק רק לפי מדידות בבית.

Anstey DE, Muntner P, Bello NA, et al. Diagnosing masked hypertension using ambulatory blood pressure monitoring, home blood pressure monitoring, or both? Hypertension. 2018;72:1200-1207.

הערת פרופ' יודפת
יל"ד ממוסך קשור בפרוגנוזה גרועה כולל עלייה בסיכון ה – CV והתמותה מכל סיבה. אנשים רבים ללא יל"ד במדידות במרפאה סובלים מיל"ד ממוסך שאינו ניתן לגילוי במדידות אלו. ABPM ומדידות לחץ דם בבית יכולים לאבחן סוג זה של יל"ד באחת משיטות מדידות אלו אבל לא בשנייה. תוצאות מחקר זה מראות שרובם בין אלו עם יל"ד ממוסך שמתגלה ע"י ABPM או מדידות בבית סובלים מיל"ד ממוסך רק על פי ABPM עם וללא מדידות בבית בעוד שמעטים סובלים מיל"ד ממוסך שמתגלה רק במדידות בבית. לחולים עם יל"ד ממוסך בשתי שיטות המדידה ואלו עם יל"ד ממוסך רק על פי ABPM יש ערכים גבוהים יותר של מדד מסת החדר השמאלי בהשוואה לאלו ללא יל"ד ממוסך על פי ABPM ומדידות בבית, בעוד שאלו עם יל"ד ממוסך רק על פי מדידות בבית אינם סובלים מעליה במדד מסת החדר השמאלי. יל"ד ממוסך רק על פי מדידות בבית היה קשור בעליית מדד מסת החדר השמאלי על פי ספי הנחיות .2017 ACC/AHA מכאן, שרק ביצוע ABPM יכול לאתר את מרבית האנשים שסובלים מיל"ד ממוסך שנמצאים בסיכון גבוה בדומה לאלו עם יל"ד כרוני. השאלה הגדולה היא האם יישום ממצא זה יכול להתבצע בכל מרפאות רפואת המשפחה והאם אי ביצוע יישום זה ימנע איבחון של שיעור ניכר של חולים (שיעורו בחולי סוכרת מגיע עד 30%) שסובלים מיל"ד ממוסך עם סיכונים CV ותמותה מכל סיבה גבוהים ללא כל טיפול לא פרמקולוגי או טיפול פרמקולוגי.

כתיבת תגובה