האם טיפול קצר-טווח בשיטת mindfulness מוריד את לחץ הדם?

תאריך: 28/11/2018

שורשיה של שיטת mindfulness מהבודהיזם העתיק שמבוססת על שימת לב דקה לדקה למודעות העצמית של האדם מנקודת מבטו. בביצוע שיטה זאת האדם מודע "לזרם של מצפוניות". המיומנות נרכשת בהדרגה ע"י מדיטציה שמתוארת לפרטיה במסורת הבודהיסטית. המודל מבוסס על 5 צרופים עם קשר קדמון בין הנפש והגוף. מטרת המחקר הספרדי האקראי והמבוקר היתה לבדוק את יעילות מדיטציית ה – mindfulness באיזון לחץ הדם האמבולטורי במשך 24 שעות ואת השפעת ההתערבות על רמות החרדה, העקה ודיכאון באוכלוסייה ים תיכונית. נכללו במחקר 24 ו – 18 מטופלים כבקרה בגיל ממוצע 56.5 וביחס שווה בין המגדרים עם לחץ דם תקין – גבוה  ודרגה 1 של יל"ד (לפי הנחיות אירופה) וקבוצת הבקרה. המשתתפים בטיפול הפעיל עברו אימון ב – mindfulness שעתיים בשבוע למשך 8 שבועות ואלו בבקרה ניתנו שיחות על חינוך לבריאות. כל המשתתפים השתתפו בביקורים לפני ההתערבות,אחרי 4, 8 ו – 20 שבועות. מתוך המשתתפים סבלו 61.9% מחרדה, 21.4% מדיכאון, 19% היו מעשנים ו- 14.2% היו סוכרתיים (לא היה הבדל משמעותי במאפייני 2 הקבוצות). ערכי לחץ הדם במרפאה בקבוצת ההתערבות בבסיס היו מעט גבוהים יותר ולא מובהקים מאלו של הבקרה בעוד שלא נמצא כל הבדל ביניהם בלחץ הדם האמבולטורי. בניקוד לאחר 8 שבועות היו ערכי לחץ הדם האמבולטורי ביום נמוכים באופן מובהק בקבוצת ההתערבות (124/77 ממ"כ לעומת 126/80 ממ"כ, 108/65 ממ"כ לעומת 114/69 ממ"כ במשך 24 שעות ובלילה בהתאמה,) גם במדידות במרפאה היה הבדל מובהק בלחץ הדם הסיסטולי (130 ממ"כ לעומת 133ממ"כ). נמצא שיפור  טוב יותר בקבוצת ההתערבות לגבי ביקורתיות ומידת ההסכמה ופחות דיכאון.

Ponte Márquez PH, Feliu-Soler A, Solé-Villa MJ, et al. Benefits of mindfulness meditation in reducing blood pressure and stress in patients with arterial hypertension. J Hum Hypertens. 2018 Nov 13. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
כידוע, הטיפול שאינו תרופתי הוא השלב הראשון בטיפול ביל"ד קל-עד-בינוני וצריך להימשך גם תוך הטיפול התרופתי. אנו ממליצים לרוב לחולים אלו להוריד במשקל, לבצע פעילות גופנית ולהמעיט בצריכת מלח. הטיפול בטכניקות של הרפייה יכולות להשפיע על הורדת לחץ הדם גם כטיפול ראשוני וגם כהמשכי ויעילותו בעיקר בלחץ דם תקין-גבוה או בדרגה 1 של יל"ד. לדעתי, במקום ראשון בשיטות ההרפייה עם תוצאות טובות מאד הייתי ממליץ על ה – RESPeRATE שאושר ע"י ה – FDA האמריקאי שפועל להורדת מספר הנשימות ומוריד את לחץ הדם באופן פיזיולוגי ע"י ואזודילציה של העורקים הקטנים. שיטות נוספות כוללות הרפייה שרירית, ביופידבק וטיפול בעקה. השימוש בשיטות שונות של מדיטציה נמצאו יעילות בהורדת לחץ הדם בטרום- יל"ד וביל"ד קל-עד-בינוני ובשיטת המדיטציה ה – mindfulness שמובאת כאן נמצא שבטיפול בן 8 שבועות לאחר הדרכה קודמת של שבועיים נמצאה ירידה מובהקת בהורדת לחץ הדם במשך 24 שעות סביב 2.6 ממ"כ וכן ירידה מובהקת של לחץ הדם במשך היום והלילה בהשוואה לבקרה ללא ממצא מובהק במדידות במרפאה. בנוסף, נמצא שיפור למניעת כושר שיפוט מוטעה, שיפור בתסמיני הדיכאון ובהירות נפשית גדולה יותר. בכל מהלך הדיון הורגשה הסובייקטיביות הגדולה של החוקרים ונוסיף לכך שעם מספר כ"כ קטן של נבדקים עם מעקב קצר ביותר קשה להוציא מסקנה מובהקת ליעילות ארוכת הטווח של שיטה זאת.

כתיבת תגובה