האם היפוטנסיה תנוחתית פוגעת במספר היבטים של התפקוד הגופני בקשישים?

תאריך: 28/11/2018

מטרת המחקר ההולנדי היתה לבדוק האם להיפוטנסיה תנוחתית בקשישים יש השפעה על התפקוד הגופני בקשישים. נערך סקר באתרי הספרות הרפואית לאיתור מחקרים בהם ניתן למצוא את הקטיגוריות הבאות: שיווי משקל, מאפייני הליכה, מהירות ההליכה, זמן "קום ולך", חוזק לחיצת כף היד, תשישות גופנית, סבילות למאמץ, פעילות גופנית, פעילות יומית (ADL), מדד של סולם בתסמיני פרקינסון (Hoehn and Yahr scale) וסולם שיעור מחלת פרקינסון – מדד (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale). שני מדדים אחרונים אלו בודקים את הביצועים המוטוריים. אותרו 42 מחקרים בסקירה סיסטמתית (29,421 אנשים) ו – 29 מחקרים במטה-אנליזות ( 23,879 משתתפים). ב – 16 מתוך 42 מחקרים דווח על קשר מובהק בין היפוטנסיה תנוחתית ותיפקוד גופני גרוע. במטה-אנליזה נמצא קשר מובהק של היפוטנסיה תנוחתית עם הפרעות בשיווי המשקל, בפעילות היומית ובפעילות המוטורית אבל לא במאפייני ההליכה, בתנועתיות, במהירות ההליכה, בלחיצת כף היד, זמן "קום ולך", תשישות גופנית, סבילות למאמץ ופעילות גופנית.

Mol A, Reijnierse EM, Bui Hoang PTS, et al. Orthostatic hypotension and physical functioning in older adults: A systematic review and meta-analysis, Ageing Res Rev. 2018 Oct 28. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
ממצאי המחקר מראים שהיפוטנסיה תנוחתית בקשישים קשורה באופן אובייקטיבי או בדיווח עצמי של הפרעה בשיווי המשקל, הפרעה בפעילות היום יומית והפרעה בביצוע המוטורי על פי אחד המדדים. מצד שני, לא נמצא כל קשר בין היפוטנסיה תנוחתית לבין מאפייני הליכה, תנועתיות, מהירות ההליכה, בלחיצת כף היד, זמן "קום ולך", תשישות גופנית, סבילות למאמץ ופעילות גופנית. המחברים מסבירים זאת בגיוון גדול של המחקרים ומדידות סטנדרטיות גרועות של הפרוטוקולים בהקשר להגדרה של היפוטנסיה תנוחתית, בפרוטוקולים של מדידת לחץ הדם, בתוצא של התיפקוד הגופני ובאיכות כללית בינונית של המחקרים. היפוטנסיה תנוחתית משפיעה על התיפקוד הגופני בקשישים דרך מנגנונים שונים: 1. ירידה חדה בזילוף המוח וחימצונו לאחר שינוי תנוחתי. 2. פתולוגיה כרונית במוח כמו אטרופיה מוחית, דימומי מיקרו ופגיעות בחומר הלבן. 3. הפרעה למיקרוצירקולציה של השרירים שגורמת לסיבולת שרירית דלה וכאב בשרירי הצוואר, העכוזים והשוק. במחקרים עתידיים ארוכי-טווח יש לחקור את מקומה של ההיפוטנסיה התנוחתית כחזאית לירידה בתיפקוד הגופני ולבדוק את השפעת ההתערבויות האפשריות שיכולות לשפר את התיפקוד הגופני.

כתיבת תגובה