האם הורדת לחץ הדם בקשישים ללא קשר לגיל מורידה את התמותה והאירועים ה – CV אבל מגבירה את הסיכון לאי ספיקת כליות? סקירה ומטה-אנליזה.

תאריך: 28/11/2018

מטרת הסקירה הסיסטמתית והמטה-אנליזה שבוצעה ע"י חוקרים מטייואן, מיפאן ומאנגליה היתה לבדוק את השפעת הגיל בהורדת לחץ הדם על תוצאים שונים בחולי יל"ד מבוגרים מגיל 60 ללא מחלות נלוות כמו סוכרת, מחלת כליות כרונית, אי ספיקת לב, מחלה כלילית ושבץ מוחי. נבדקו מחקרים אקראיים ומבוקרים שכללו מחלה כלילית, שבץ מוחי, אי ספיקת לב, תמותה CV, אירועים CV גדולים, אי ספיקת כליות ותמותה מכל סיבה. בעיבוד נבדק הקשר בין לחץ הדם הסיסטולי שהושג והסיכון לכל האירועים. נמצאו 18 מחקרים שכללו 53,993 משתתפים. בעיבודים רגרסיביים שונים נמצא שלחץ הדם הנמוך שהושג היה קשור עם סיכון נמוך לאירועים מוחיים ותמותה CV אבל לעלייה באי ספיקת כליות. בעיבוד לתת קבוצות נמצא שהסיכונים היחסיים של הטיפול בהורדת לחץ דם נמרצת יותר היו דומים בין אנשים צעירים או מבוגרים מגיל 75 לכל התוצאים פרט לאי ספיקת כליות. השגת לחץ דם סיסטולי נמוך מ – 140 ממ"כ בהשוואה להשגת לחץ דם סיסטולי בין 140-150 ממ"כ היתה קשורה בירידה מובהקת בשבץ מוחי, באי ספיקת לב, בתמותה CV ובאירועים ה – CV  הגדולים.

Huang CJ, Chiang CE, Williams B, et al. Effect modification by age on the benefit or harm of antihypertensive treatment for elderly hypertensives: A systematic review and meta-analysis. Am J Hypertens. 2018 Nov 16. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
הממצאים העיקריים במטה-אנליזה הנוכחית תומכים בהורדת לחץ הדם הסיסטולי במרפאה מתחת ל – 140 ממ"כ בהשוואה לערכים בין 140-150 ממ"כ בקשישים עצמאיים (עם יל"ד סיסטולי לרוב בדיד) ללא מחלות כרוניות וללא כל השפעת הגיל על התועלת של התוצא ה – CV פרט להשפעה המזיקה האפשרית על אי ספיקת הכליות. מחקרי תצפית גדולים דיווחו על ירידה סופנית בלחץ הדם הסיסטולי בשתי שנות החיים האחרונות ושלחץ דם נמוך קשור בתמותה גבוהה יותר בעוד שממצאים אלו נשללו לחלוטין ע"י מחקרי ההתערבות האקראיים והמבוקרים שנכללו במטה האנליזה הנוכחית. מכאן, שאין להסתמך על תוצאות שמתקבלות ממחקרים אפידמיולוגיים שאינם אקראיים. כזכור, במחקר SPRINT –SENIOR הורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל 120 ממ"כ בהשוואה להורדתו מתחת ל – 140 ממ"כ בקשישים מעל גיל 75 היתה קשורה בירידה מובהקת של אירועים CV ללא ועם תמותה ובתמותה מכל סיבה ללא עלייה בסיכון לתופעות לוואי רציניות. המסקנה היא שיעד הורדת לחץ הדם בקשישים באוכלוסייה הכללית נשארת המלצה סבירה בהחלט. מה שחסר במחקרים שנכללו במטה-אנליזה זאת הוא התייחסות לשבריריות שאמנם לא השפיעה על התוצאים במחקר SPRINT –SENIOR אבל בעיבודים נוספים של מחקר זה נמצא שהכוונה בעיקר לחולי יל"ד עם שבריריות קלה עד בינונית ולכן יש תמיד להיזכר בהמלצה שנכללה בהנחיות 2017 ACC/AHA, בהנחיות האירופיות מהשנה וגם בהנחיות של החברה שלנו שבכל מקרה של טיפול בקשיש יש להפעיל שיקול דעת תוך התייחסות גם למידת השבריריות של המטופל.

כתיבת תגובה