האם רמת הסמן הדלקתי בפלסמה – הליגנד המסיס CD40 עולה ביל"ד של החלוק הלבן וביל"ד קבוע?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/11/2017

מטרת המחקר הסיני היתה לבדוק את רמת הליגנד המסיס (CD40 (sCD40L בפלסמה והקשר לעיבוי האינטימה-מדיה של עורק התרדמה בבריאים ובחולים עם יל"ד של החלוק הלבן או יל"ד קבוע. במחקר נכללו 35 משתתפים בכל אחת משלושת סוגי לחץ הדם. חלוקה נוספת לשלוש קבוצות נעשתה על פי מידת עיבוי האינטימה-מדיה של עורק התרדמה: עיבוי אינטימה-מדיה תקין (נמוך מ -0.9 מ"מ), עיבוי שהעיד על טרשת תת קלינית (שווה או גבוה מ – 0.9 מ"מ ונמוך מ – 1.2 מ"מ) ועיבוי טרשתי (שווה או מעל 1.2 מ"מ). הערך הגדול ביותר של sCD40L נמצא בחולי יל"ד קבוע, אחריו בלחץ דם של החלוק הלבן ואחריו בנורמוטנסיביים. רמת ה-sCD40L היתה גבוהה באופן מובהק בקבוצת הטרשת בהשוואה לאלו עם תת-טרשת ולבריאים. רמת ה-sCD40L היתה בקורלציה חיובית ומובהקת עם עיבוי האנטימה-מדיה ולחץ הדם הסיסטולי. בעיבוד לוגיסטי רגרסיבי רב-משתנים נמצא ש – sCD40L הוא גורם סיכון לעלייה בעיבוי האינטימה-מדיה (יחס הסתברות מובהק של 1.504).

Huang YQ, Jie LI, Chen JY, et al. The relationship between soluble CD40 ligand level and atherosclerosis in white-coat hypertension. J Hum Hypertens. 2017 Nov 21. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הליגנד CD40 הוא חלבון טרנס-ממברנלי שמעיד על קיום דלקת, שייך למשפחת ה – tumor necrosis ונוצר בסוגים שונים של תאים כמו במקרופגים, בתאי השריר החלק בכלי הדם ובתאי האנדותל. עלייה בליגנד הזה בצורתו המסיסה נמצאה בקורלציה עם גורמי הסיכון ה-CV ובעלייה באירועים ה-CV. שתי הצורות של הליגנד פועלות עם CD40 בסוגי תאים שונים וגורמות לסוגים שונים של תהליכים דלקתיים. רמות הליגנד המסיס עולות במחלות שונות כולל אוטם חד בשריר הלב, נפרופתיה סוכרתית, דום נשימתי חסימתי בשינה ואלח דם. קיימים דיווחים שמספרם עולה של – sCD40L יש תפקיד מרכזי ביצירת טרשת העורקים ושהליגנד יכול לגרות את תאי האנדותל ליצירת מולקולות דבקות שמאיצים הידבקות של מקרופגים לתאי האנדותל, לגרימת דלקת והתחלה של התהליך הטרשתי. במחקר הנוכחי נמצאה רמה גבוהה של sCD40L  בפלסמה בחולים עם תסמונת החלוק הלבן ורמה גבוהה יותר בחולי יל"ד קבוע לעומת בנורמוטנסיביים. ממצא חשוב נוסף היה שרמת ה-sCD40L נמצאת בקורלציה חיובית עם לחץ הדם הסיסטולי, ה-CRP ומידת עיבוי האינטימה- מדיה של עורק התרדמה שהיא סמן למחלה וסקולרית טרשתית באנשים עם תסמונת החלוק הלבן. ממצאים אלו מחזקים את הטענה שיל"ד של החלוק הלבן אינו תהליך טב  וב"חדשות" הקודמות הבאתי מחקרים בהם נמצאו שינויים אנאומיים בחדר השמאלי בתופעה זאת. אין לנו כל מידע האם טיפול ביל"ד של החלוק הלבן הוא יעיל מבחינת הפרוגנוזה ה-CV. היות המחקר מסוג "חתך" אינו מאפשר קביעת סיבתיות וגם מספר המשתתפים היה קטן. מכל מקום, עלייה ברמת הליגנד מוסיפה לנו עוד סמן בנוסף ל-CRP לקביעת קיומו של תהליך דלקתי.

כתיבת תגובה