האם לחץ דיאסטולי גבוה יותר בחולים עם עבר CV קשור בסיכון נמוך ל- CV בעתיד?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/11/2017

מטרת המחקר ההולנדי היתה לבדוק האם לחץ דיאסטולי נמוך קשור בסיכון גבוה לאירועים CV באנשים עם היסטוריה של מחלה CV כמייצגת הפרעה וסקולרית. נכללו במחקר 5,804 משתתפים (גיל ממוצע 75) ממחקר PROSPER (PROspective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk) כאשר בחלק מהמחקר הם נוטרו באופן אינטנסיבי למשך תקופה ממוצעת של 3.2 שנים. לחץ הדם הדיאסטולי נמוך מ – 70 ממ"כ הוגדר כ"נמוך" במדידה במכשיר אלקטרוני, בין 70-90 ממ"כ כ"בינוני" ומ – 90 ממ"כ ומעלה כ"גבוה". משתתפים עם לחץ דיאסטולי נמוך היו בסיכון מוגבר ומובהק של 24% לאירועים CV בהשוואה לאלו עם לחץ דיאסטולי תקין. לאחר תיקנון נוסף לגורמים CV הקשר התמתן לחצי אחוז (לא מובהק). עבר CV שינה באופן מובהק את היחס בין הלחץ הדיאסטולי והסיכון לאירועים CV. באנשים ללא עבר CV היה הלחץ הדיאסטולי קשור קרוב למובהקות בעליית הסיכון לאירועים (יחס סיכון לעל עלייה של 10 ממ"כ בלחץ הדיאסטולי של 1.08 בעוד שבאלו עם עבר CV היה לחץ דיאסטולי גבוה יותר קשור בסיכון נמוך יותר ומובהק לאירועים CV לכל עלייה של 10 ממ"כ בלחץ זה (יחס סיכון של 0.92). הערכות אלו של הסיכון היו בלתי תלויות בערפלנים כולל גורמי הסיכון ה – CV הקלאסיים.

Wijsmana LW, Muller M, de Craena AJ, et al. Association of diastolic blood pressure with cardiovascular events in older people varies upon cardiovascular history. J Hypertens 2017 Nov 20 [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר העוקבה הפרוספקטיבי נמצא שעבר CV משנה את הקשר בין לחץ הדם הדיאסטולי והסיכון ה – CV:  אין כל קשר בין הלחץ הדיאסטולי לסיכון ה – CV בעוד שבאלו עם עבר CV, רמה גבוהה (90 ממ"כ ויותר) של הלחץ הדיאסטולי מראים סיכון CV נמוך. קיימים מספר מנגנונים פתופיסיולוגיים שיכולים להסביר ממצאים אלו. הראשון, לחץ דיאסטולי נמוך בעיקר בקשישים ועם מחלות כרוניות נלוות יכול לשקף מצב בריאותי מדרדר שיכול לגרום לעליה באירועים ה – CV ותמותה. הסבר שני מיחס ללחץ דיאסטולי נמוך ואירועים CV סיבה משותפת כמו הזדקנות של המערכת העורקית. במחקרים קודמים נמצא שהתקדמות התהליך הטרשתי מלווה בלחץ דיאסטולי נמוך קשור לעתים קרובות בתחלואה ותמותה מוגברים. מכאן, שלחץ דיאסטולי נמוך משקף טרשת עורקים נפוצה. הסבר זה אינו תואם לאוכלוסיית המחקר הנוכחי היות ולחץ הפעימה היה נמוך במקום גבוה באלו עם לחץ דיאסטולי נמוך. אפשרות שלישית היא שיתכן שקיים קשר סיבתי בין לחץ דיאסטולי נמוך ואירועים CV ותמותה. במקרה זה, לחץ דיאסטולי נמוך שהוא תורם חשוב ללחץ הזילוף באברים יכול להשפיע על זילוף מופרע לאברים חיוניים בעיקר באנשים שסובלים מקשיות עורקים גדולה. נמצא שהלחץ הדיאסטולי יותר חשוב מהסיסטולי בהקשר לזילוף תקין. מוגבלותו העיקרי של המחקר הוא בהיותו תצפיתי ולכן במחקרים עתידיים יש לבדוק האם הפסקת הטיפול התרופתי בחולים עם עבר CV ולחץ דיאסטולי נמוך תשפר את הפרוגנוזה ה – CV ואני שואל ומה עושים עם לחץ הדם הסיסטולי שאמור לפי ההנחיות האמריקאיות החדשות להיות נמוך מ – 130 ממ"כ?

כתיבת תגובה