האם להורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 140 ממ"כ אין כל השפעה בהורדת הסיכון הCV והתמותה פרט לחולים כליליים? – סקירה סיסטמתית ומטה-אנליזה.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/11/2017

מטרת הסקירה והמטה-אנליזה שנערכה ע"י חוקרים שוודיים היה להעריך את הקשר בין הטיפול להורדת לחץ הדם עם התמותה ומחלה CV ברמות שונות של לחץ הדם. נכללו מחקרים קליניים עם מעקב לפחות של 1,000 חיי-מטופל תוך השוואה תרופות להורדת לחץ הדם לעומת פלצבו או יעדים שונים של לחץ הדם. התוצא העיקרי והמדדים שנבדקו היו תמותה מכל סיבה, תמותה CV, אירועים CV גדולים, מחלה כלילית, שבץ מוחי, אי ספיקת לב ואי ספיקת כליות סופנית. נכללו 74 מחקרים ייחודיים עם 306,273 משתתפים (39.9% נשים, גיל ממוצע 63.6) ו – 1.2 מיליון חיי-אדם. הקשר בין הורדת לחץ הדם במניעה ראשונית לבין האירועים ה – CV היה תלוי בלחץ הדם הסיסטולי הבסיסי. במחקרים בהם היה לחץ הדם הסיסטולי 160 ממ"כ או יותר נמצא קשר לא מובהק עם הורדת הסיכון לתמותה וקשר מובהק בהורדה של האירועים ה – CV הגדולים (סיכון יחסי של 0.78).  במקרים בהם לחץ הדם הבסיסי היה בין 140 ל – 159 היה הסיכון היחסי 0.87 אבל הקשר עם האירועים ה – CV היה פחות בולט (סיכון יחסי מובהק של 0.88). במחקרים עם לחץ דם בבסיס נמוך מ – 140 ממ"כ לא נמצא קשר מובהק בין הטיפול לתמותה ולא עם האירועים ה – CV. במחקרים בהם נכללו חולים עם מחלה כלילית קודמת וממוצע לחץ דם בסיסי של 138 ממ"כ היה הטיפול קשור בהורדה מובהקת של האירועים ה – CV הגדולים (סיכון יחסי של 0.90) אבל לא היה קשור בהישרדות.

Brunström M, Carlberg B. Association of blood pressure lowering with mortality and cardiovascular disease across blood pressure levels: A systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2017 Nov 13. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

בסקירה והמטה-אנליזה נמצא שההשפעה המניעתית הראשונית של הורדת לחץ הדם על מחלה כלילית נחלשת עם ערכי לחץ דם בסיסיים נמוכים. הטיפול היה קשור בהורדת הסיכון לתמותה ואירועים CV כאשר לחץ הדם הבסיסי במרפאה היה 140 ממ"כ או יותר אבל ללא כל השפעה על ערכים נמוכים יותר. ממצא זה מפריך כביכול את המקובל במשך שנים שהורדת לחץ הדם בכל הרמות משפיעה לחיוב על התוצא ה – CV והתמותה וכמובן, בניגוד גמור לממצאי SPRINT וההנחיות האמריקאיות החדשות. החוקרים משווים את תוצאות העיבוד הנוכחי לממצאי מחקר HOPE שבו בחולים עם סיכון CV בינוני שהוקצו אקראית להורדת לחץ הדם ושומני הדם הראו תוצאה טובה לגבי הורדת רמת שומני הדם בלי קשר עם רמת ה – LDL הבסיסית הרי בחולי יל"ד עם ערכי לחץ הדם הגבוהים ביותר בשלישון העליון נמצאה ירידה בתוצא של המשלב ה – CV בעוד שהורדת לחץ הדם באלו עם השלישון הנמוך ביותר של לחץ הדם הראתה מגמה לנזק. לטענתם התוצאות המנוגדות שנמצאו במטה-אנליזות הקודמות קשורות בסוגי המחקרים שנכללו ובשיטות העיבודים השונות. לדעתם, הממצאים המנוגדים במחקר SPRINT נובעים משיטת המדידה האוטומטית של לחץ הדם ולפי מחקרים קודמים נמצא שהפער בין מדידה לחץ הדם הסיסטולי מסוג זה למדידה רגילה במרפאה נעים סביב 10עד 20 ממ"כ ולכן מדידת לחץ הדם במחקרים שנכללו במטה אנליזה היו נכללים ברובד של 140 עד 159 ממ"כ. כמו לכל סקירה סיסטמתית ומטה-אנליזה יש להתייחס בזהירות בגלל הכללת מחקרים עם תכנונים שונים, טיפולים שונים ויעדים שונים.

כתיבת תגובה