האם התפתחות של עקומת J באירועים ה – CV בלחץ דיאסטולי נמוך בחולים כליליים אינה נגרמת רק בגלל לחץ פעימה גבוה?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/11/2017

מטרת המחקר הבין לאומי היתה לבדוק האם הסיכון המוגבר שקשור בלחץ דיאסטולי נמוך משקף עלייה בלחץ הפעימה בלבד. המחקר נערך בקרב 22,672 חולי יל"ד עם מחלה כלילית מתוך מסד הנתונים CLARIFY (Prospective Observational Longitudinal Registry of Patients With Stable Coronary Artery Disease) עם מדידת לחץ דם פעם בשנה ומעקב חציוני של 5 שנים. נבדק הקשר בין לחץ הפעימה והלחץ הדיאסטולי לבד או ביחד עם לחץ הפעימה ומשלב התוצא הראשוני (תמותה CV או אוטם שריר הלב). יחס הסיכון המתוקנן לתוצא הראשוני היו 1.62 (מובהק), 1.00 (רפרנס), 1.07 (לא מובהק), 1.54 מובהק ו – 2.34 (מובהק) ללחץ פעימה נמוך מ – 45 ממ"כ, 45-54 (רפרנס), 55-64, 65-74, ושווה או מעל 75 ממ"כ בהתאמה, ו – 1.50 (מובהק), 1.00 (רפרנס), ו – 1.58 (מובהק) ללחץ דם דיאסטולי נמוך מ – 70, 70-79 (רפרנס) ושווה או מעל 80 ממ"כ בהתאמה. בעיבוד בקלסיפיקציה מצולבת בין הלחץ הדיאסטולי ולחץ הפעימה נמצא שהקשר בין הלחץ הדיאסטולי והתוצא הראשוני נשאר בצורת עקומת J כאשר העיבוד היה מוגבל לחולים עם הסיכון הנמוך ביותר של לחץ הפעימה (45-64 ממ"כ) עם יחס סיכון מתוקנן של 1.53 (מובהק), 1.00 (רפרנס) ו – 1.54 (מובהק) בתתי הקבוצות של מתחת ל – 70, 70-79 ממ"כ (רפרנס) ושווה או מעל 80 ממ"כ בהתאמה.

Vidal-Petiot E, Greenlaw N, Ford I, et al; CLARIFY Investigators. Relationships between components of blood pressure and cardiovascular events in patients with stable coronary artery disease and hypertension. Hypertension. 2017 Oct 30 [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצא העיקרי במחקר הבין לאומי הנוכחי שנערך בחולי יל"ד עם מחלה כלילית הוא שלמרות שלחץ פעימה מוגבר קשור חזק עם כל נקודות הסיום ה – CV הוא אינו הגורם העיקרי להופעת עקומת J שקשור בלחץ דיאסטולי נמוך. לאמיתו של דבר, עקומת ה – J שנמצאה בקשר בין הלחץ הדיאסטולי והתוצאים ה – CV (נקודת הסיום הראשונית והשניוניות מלבד שבץ מוחי) קיימת גם עם לחץ פעימה נמוך (בין 45-64 ממ"כ) ולחץ סיסטולי נמוך (בין 120-139 ממ"כ). ממצא זה הוא חדש ולא היה ידוע לפני כן. לחץ הפעימה הוא אינדיקטור לנפח הפליטה של החדר השמאלי והמהירות והתכונות הצמיגיות-אלסטיות של העורקים הגדולים. קיימת לכן קורלציה של לחץ פעימה גבוה עם ההזדקנות הואסקולרית שקשורים בירידה באלסטיות ועלייה במהירות גל הפעימה עם גל חוזר מוקדם שמעלה את לחץ הדם הסיסטולי ומוריד את הלחץ הדיאסטולי. עם כל זאת, לא ברור עדיין האם הורדת לחץ הפעימה תוריד את הסיכון ה – CV בדומה להורדת לחץ הדם הסיסטולי. מכל מקום, החוקרים העלו בתחילה את הסברה שעקומת J שקיימת גם בערכם נמוכים של לחץ הפעימה נגרמת מירידה בנפח הפעימה אבל לאחר עיבודים נוספים נמצא שהסיכון הנוסף קשור בלחץ הדיאסטולי הנמוך (הפרעה לזילוף שריר הלב) ובלחץ הדם הסיסטולי הנמוך (הפרעה לזילוף כל יתר האברים). ממצאי מחקר זה הם תצפייתיים. עם כל זאת, החוקרים מניחים, שיש להיזהר מהורדת לחץ הדם הדיאסטולי מתחת ל – 70 ממ”כ לא כל שכן מתחת ל –60 ממ"כ בחולי יל"ד עם מחלה כלילית. הם מציינים שרק מחקרים אקראיים יכולים לספק הוכחה ברורה לסיבת הקשר בין לחץ דיאסטולי נמוך והאירועים ה – CV.

כתיבת תגובה