האם הקשר בין התמותה מכל סיבה לממוצע לחץ הדם הסיסטולי בטיפול תלוי בלחץ הדם הבסיסי? עיבוד ממחקר LIFE

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/11/2017

במחקר SPRINT נמצא כידוע שהורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ היתה קשורה בשיעור נמוך של אירועים CV ותמותה. במחקר LIFE נמצא שערכים נמוכים של לחץ הדם הסיסטולי היו קשורים בעלייה בתמותה. ממוצע לחץ הדם הבסיסי ב – SPRINT היה 140 ממ"כ אבל בשליש מהחולים היה לחץ הממוצע בבסיס 132 ממ"כ או פחות. מטרת העיבוד הנוכחי של מחקר LIFE היתה לבדוק האם ערכי לחץ הדם הבסיסיים הנמוכים ב – SPRINT יכולים להסביר ממצאים מנוגדים אלו. התמותה מכל סיבה במחקר LIFE במעקב ממוצע של 4.8 שנים נבדקה בקשר לשלישוני לחץ הדם הסיסטולי הממוצע שהושגו לבין לחץ הדם הבסיסי של המאון ה – 25 או פחות לעומת ערך המאון של 164 ממ"כ בקרב 7,998 חולי יל"ד ללא סוכרת ועם LVH (על פי אק"ג) שהוקצו אקראית לטיפול מבוסס-לוסרטן או טיפול מבוסס- אטנולול. לחץ הדם הסיסטולי הממוצע תוך הטיפול נמוך מ – 142 ממ"כ (השלישון הנמוך) והממוצע של לחץ הדם הסיסטולי נמוך מ – 152 ממ"כ (השלישון האמצעי) הושוו לממוצע לחץ הדם הסיסטולי של לפחות 152 ממ"כ (השלישון העליון וקבוצת הרפרנס). נמצאה אינטראקציה מובהקת לגבי כלל המשתתפים בין לחץ הדם הסיסטולי הבסיסי של 164 ממ"כ או פחות וממוצע לחץ הדם הסיסטולי תוך הטיפול נמוך מ – 142 ממ"כ. לחץ דם סיסטולי בסיסי של 164 ממ"כ או פחות בהשוואה ללחץ סיסטולי תוך הטיפול לפחות של 152 ממ"כ, ממוצע לחץ הסיסטולי תוך הטיפול נמוך מ – 142 ממ"כ היה קשור בעלייה מובהקת של 32% בתמותה בעוד שלחץ סיסטולי של 142 ממ"כ לעומת לחץ סיסטולי נמוך מ – 152 ממ"כ היה קשור בסיכון נמוך ב – 24% לתמותה. בניגוד לכך, בקרב חולים עם לחץ סיסטולי בסיסי ממוצע  של 164 ממ"כ או פחות, הן ממוצע הלחץ הסיסטולי תוך הטיפול נמוך מ – 142 ממ"כ והן לחץ סיסטולי ממוצע תוך הטיפול של 142 ממ"כ או פחות מ – 152 ממ"כ היו קשורים באופן מובהק בתמותה נמוכה יותר בהשוואה ללחץ סיסטולי ממוצע של לפחות 152 ממ"כ.

Okin PM, Kjeldsen SE, Devereux, RB. The relationship of all-cause mortality to average on-treatment systolic blood pressure is significantly related to baseline systolic blood pressure: implications for interpretation of the Systolic Blood Pressure Intervention Trial study. J Hypertens 2017 Nov 20 [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצא בעיבוד הנוכחי (המבלבל לדעתי) מראה שהסיכון לתמותה מכל סיבה להשגת לחץ סיסטולי ממוצע תוך הטיפול נמוך מ – 142 ממ"כ קשור באופן חזק בלחץ הסיסטולי הבסיסי במחקר LIFE. לחץ סיסטולי ממוצע נמוך מ – 142 ממ"כ בקרב חולים עם לחץ סיסטולי בסיסי של 164 ממ"כ או פחות קשור בירידה מובהקת ומתוקננת של 40% בסיכון לתמותה בעוד שבחולים עם לחץ סיסטולי גבוה מ – 164 ממ"כ קיים סיכון מוגבר של 32% לתמותה. בניגוד לכך, חולים שהלחץ הסיסטולי שהושג היה בממוצע 142 ממ"כ או פחות מ – 152 ממ"כ היו בסיכון נמוך יותר ומובהק ללא תלות ברמת לחץ הדם הסיסטולי בבסיס. ממצאים אלו מעלים את הסברה שקיימת רמה בסיסית של הלחץ הסיסטולי שבה הורדת לחץ הדם ליעדים נמוכים יותר קשורה בסיכון מוגבר לתמותה. התמותה הנמוכה שהושגה ביעד של לחץ סיסטולי נמוך ב – SPRINT אינה ישימה כנראה בקרב חולים עם רמת לחץ סיסטולי בסיסית גבוהה יותר מאשר בחולי SPRINT. כלומר, הורדת לחץ הדם הסיסטולי בחולים עם ערכי לחץ דם גבוהים בבסיס לרמה נמוכה מ – 120 ממ"כ מגבירה את הסיכון לתמותה. עם כל זאת, העיבוד הנוכחי הוא משני לאחר מעשה וקיים שוני בין רמת הסיכון ה – CV בבסיס בין שני המחקרים. קיים צורך להבנה טובה יותר של ממצאים אלו ובעיקר לבדיקה האם קיימת רמה בסיסית של לחץ הדם הסיסטולי שהורדה ממנה ללחץ דם נמוך מ – 120 ממ"כ קשורה בסיכון מוגבר לתמותה מכל סיבה. הממצא בעיבוד הנוכחי הוא בדיוק הפוך לממצא במאה-אנליזה הקודמת.

כתיבת תגובה