האם הורדה בצריכת מלח וכלכלת DASH מורידות את לחץ הדם עם השפעה מובהקת באלו עם ערכי לחץ דם גבוהים מאד?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/11/2017

מטרת המחקר האמריקאי היתה לבדוק את ההשפעה היחסית של רמת נתרן נמוכה לעומת גבוהה, DASH לעומת בקרה ושתיהן (נתרן נמוך-DASH לעומת נתרן גבוה- תזונת בקרה) על לחץ הדם הסיסטולי בבסיס. חולים עם קדם יל"ד  (היום כבר דרגה 1) או בדרגה 1 (היום כבר דרגה 2) במחקר תזונת ה – DASH-נתרן הוקצו אקראית או לתזונת DASH (עשירה בפירות, ירקות, מוצרי חלב דלי שומן, פחות שומן רווי, כולסטרול ומשקאות ממותקים) או לתזונת בקרה (ארוחה אמריקאית טיפוסית). כל הארוחות סופקו כולל צהרים וערב במקום המחקר וארוחת בוקר וחטיפים מחוץ. בכל אחת משתי קבוצות התזונה סופקו למשתתפים 3 רמות של נתרן (50, 100 ו – 150 ממול/ליום ברמה של 2,100 קלוריות) באופן אקראי למשך 4 שבועות עם הפסקות של 5 ימים. ערכי לחץ הדם הסיסטולי הבסיסי רובדו לנמוך מ – 130, 130-139, 140-149, שווה או מעל 150 ממ"כ. במחקר השתתפו 412 אנשים מהם 57% נשים ו – 57% שחורים. הגיל הממוצע היה 48 וממוצע לחץ הדם היה 135/86 ממ"כ. בקבוצת הבקרה של התזונה נמצא שהורדת רמת הנתרן מגבוהה לנמוכה היתה קשורה בהבדלים ממוצעים ומובהקים של לחץ הדם הסיסטולי של -3.20, -8.56, -8.99 ו- -7.04 ממ"כ על פני רובדי לחץ הדם הסיסטולי בהתאמה. בהקשר של רמת נתרן גבוהה – צריכה של DASH בהשוואה לתזונת הבקרה היתה קשורה בהבדלים בממוצעי לחץ הדם הסיסטוליים של -4.4, -4.3, -4.7 ו – -10.6 ממ"כ בהתאמה (לא מובהק). ההשפעות של השילוב רמת נתרן נמוכה – DASH לעומת רמת נתרן גבוהה – תזונת בקרה על לחץ הדם הסיסטולי היתה -5.3, -7.5-7.5, -9.7 ו – -9.7 ממ"כ בהתאמה (מובהק מאד).

Juraschek SP, Miller ER 3rd, Weaver CM, et al. Effects of sodium reduction and the DASH Diet in relation to baseline blood pressure. J Am Coll Cardiol. 2017 Nov 4. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי בו השתתפו חולים עם קדם או שלב 1 של יל"ד נמצא שהשילוב של צריכה נמוכה של נתרן ותזונת DASH הוריד את לחץ הדם הסיסטולי בכל הטווחים של לחץ הדם הסיסטולי עם ירידות מוגברות בהדרגתיות ברמות גבוהות יותר של לחץ הדם הסיסטולי הבסיסי. הירידה בלחץ הדם הסיסטולי באלו עם לחץ דם שווה או מעל 150 ממ"כ היתה מרשימה (מעל 20 ממ"כ). גם בתזונת הבקרה וגם בתזונת DASH הורדת רמת הנתרן מגבוהה לנמוכה בלבד הורידה את לחץ הדם בהדרגתיות בערכים גבוהים של לחץ הדם הסיסטולי. בשלב הנוכחי ההשפעות של תזונת DASH היא שונה על פי רמת הנתרן. ברמה גבוהה של נתרן גם בתזונת DASH וגם בתזונת הבקרה הורידו את לחץ הדם בכל רובד אבל ללא מגמה מובהקת ע"י לחץ הדם הסיסטולי הבסיסי, ברמה נמוכה של נתרן השפעות תזונת DASH ב – 4 רבדי לחץ הדם הסיסטולי הבסיסי היה לא עקבי. ממצאים אלו מראים שההשפעות בלבד או של שילוב של הורדת רמת הנתרן ותזונת DASH הן משמעותיות בעיקר בחולי יל"ד עם ערכים גבוהים של הלחץ הסיסטולי. אם נתייחס לממצאים אלו ממבט קליני: כפית אחת של מלח שווה ל – 6 גרם מלח שווה ל – 2.4 גרם של נתרן. איפיון של אנשים שרגישים למלח ניתן לייחס לגורמים גנטיים וסביבתיים, לתפקודי הכליות ולמרכיבים של התסמונת המטבולית. יש מספיק ראיות שרגישות למלח משפיעה על התפתחות של נזק לאברים גם באופן עצמאי כחלק מרמות לחץ הדם וההיארעות של יל"ד. בנוסף, במספר מחקרים תצפיתיים נמצא שרגישות למלח קשורה בשיעור גדול יותר של אירועים CV ותמותה.

כתיבת תגובה