האם קפיצת הבוקר בלחץ הדם וירידה פחותה בלחץ הדם הלילי (nondipping) קשורים בסיכון גבוה לאירועים CV?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/11/2016

מטרת המחקר האיטלקי היתה לבדוק את הקשר בין nondipping וקפיצת הבוקר (morning surge) בלחץ הדם עם הפרמטרים של לחץ הדם האמבולטורי והסיכון ה – CV בקשישים שלחץ דמם מאוזן לפי ערכי הניטור האמבולטורי. ההיארעות של סך כל נקודות הסיום (שבץ מוחי, אירועים כליליים, אי ספיקת לב ורה-וסקולריזציה היקפית) נבדקה בקרב 391 קשישים (טווח 60-90 שנה) עם יל"ד מאוזן (ביום מתחת ל – 135/85 ממ"כ ובשינה מתחת ל – 120/70 ממ"כ). הנבדקים חולקו ל – dippers עם קפיצת בוקר תקינה או גבוהה (מעל 23 ממ"כ) ול – nondippers בהתאם לשינויי לחץ הדם בשינה וקפיצת הבוקר בלחץ הדם הסיסטולי. במעקב ממוצע של 9.3 שנים (טווח חצי עד 20 שנה) היו 76 אירועים CV ששיעורם היה 2.09 ל – 100 שנות חולים. dippers עם קפיצת בוקר גדולה היו ביחס סיכון CV מובהק של 2.45 ו – nondippers היו ביחס סיכון CV מובהק של 2.04 בהשוואה ל – dippers עם קפיצת בוקר תקינה לאחר תיקנון לגיל, מגדר, LVH, הפרעה בתיפקוד החדר השמאלי ללא תסמינים בבסיס והגדלת הפרוזדור השמאלי.

Pierdomenico SD, Pierdomenico AM, Coccina F, et al. Prognostic value of nondipping and morning surge in elderly treated hypertensive patients with controlled ambulatory blood pressure. Am J Hypertens. 2016 Nov 12. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

תוצאות מחקר זה מראות ששינויים בלחץ דם במשך היממה הם חזאים עצמאיים לסיכון ה – CV ללא כל קשר לגורמי הסיכון האחרים בקשישים מטופלים ביל"ד ומאוזנים על פי הקריטריונים של ABPM. הקשר בין ירידה פיסיולוגית בלתי מספקת בלחץ הדם בשינה  (nondipping) והסיכון ה – CV נמצאה כבר במחקריהם של Hermida וחב' בספרד והתוספת של ממצאי המחקר הנוכחי היא שקפיצת בוקר גדולה קשורה בסיכון CV גם אם קיימת ירידה פיסיולוגית תקינה בלחץ הדם בשינה. איננו יודעים לאשורו מהו המנגנון שקשור בממצאים אלו מלבד ההנחה שחוסר ירידה פיסיולוגית של לחץ הדם בשינה וקפיצת בוקר מוגזמת מעלים את העומס של לחץ הדם. ממצאים קודמים הראו שחוסר ירידה פיסיולוגית בלחץ הדם בשינה קשורה בהפרעות בשינה, בפעילות מוגברת של מערכת העצבים האוטונומית, בהפרעה ברה-פולריזציה של שריר הלב, ברמה מוגברת של האלדוסטרון, בדלקת בדרגה נמוכה, בפעילות טסיות מוגברת, בשינוי ההומיאוסטזיס, בהפרעה בתיפקוד האנדותל ובהגברת הפיברוזיס של שריר הלב. קפיצת בוקר מוגזמת קשורה בדלקת בדרגה נמוכה, בעלייה בקשיות העורקים, בעלייה בעקה החימצונית, בפעילות טסיות מוגברת, בשינויים בהומיאוסטזיס ובהפרעה במיקרו-וסקולריות של שריר הלב. המחברים מניחים שלחלק מכל ההפרעות לעיל יש תרומה לממצאי המחקר הנוכחי וזאת למרות שלחץ הדם היה מאוזן. אין ספק שלא ניתן להוציא מסקנות סופיות מהיות המחקר תצפיתי אבל הן מעלות אצלי מספר שאלות: ראשית, איך ניתן לסמוך על איזון לחץ הדם במרפאה או בבית שגם איזון לחץ הדם ב – ABPM אינו מבטיח הורדת הסיכון ה – CV? האם יש תועלת להוריד את לחץ הדם הלילי ללא ירידה ביחס לילה/יום בלחץ הדם? האם לטיפול תרופתי לפני השינה תהיה השפעה גם על הורדת קפיצת הבוקר? האם עלינו לכלול בחישוב הסיכון ה – CV גם חישוב של קפיצת הבוקר? מהו הסיכון ה – CV של nondipping ביחד עם קפיצת בוקר מוגזמת? האם הוא כפול?

כתיבת תגובה