שימוש במכשיר לא – פולשני לניטור המודינאמי ממושך לטיפול תרופתי ביל"ד עמיד לטיפול לא הניב תוצאות טובות יותר מטיפול קונבנציונלי.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 03/11/2015

מטרת המחקר BEAUTY (BEtter control of BP in hypertensive pAtients monitored Using the HOTMAN sYstem study) שנערך ב – 5 מרכזים באירופה היתה לבדוק האם השימוש בניטור לא-פולשני של פראמטרים המודינמיים משולב באלגוריתם של בחירת התרופה (אינטגרציה של תיפעול המודינאמי) ישפר את איזון יל"ד שעמיד לטיפול במרכזי מצויינות של יל"ד באירופה לעומת בחירת טיפול קונבנציונלית. במחקר נכללו חולי יל"ד שאינם מאוזנים ע"י 2 תרופות או יותר (לחץ דם סיסטולי במרפאה מעל 140 ממ"כ ומעל 135 ממ"כ בשעות היום ב – (ABPM שחולקו אקראית לטיפול הניסויי (83) או לטיפול הרגיל (84) למעקב פרוספקטיבי ומבוקר. המספר הממוצע של התרופות עלה מ – 3.1 ל – 4.1 בשתי הקבוצות והיה שונה רק בעלייה בשימוש בדיורטיקה בקבוצת הניסוי מ – 13 ל – 31%).לחץ הדם הסיסטולי במשך שעות היום (הוגדר כנקודת סיום ראשונית) ירד (לפי ABPM היומי) באופן ניכר ובאותה מידה מהבסיס ל – 6 חודשים בקבוצת הניסוי (ירידה ב – 15.8 ממ"כ) ובקבוצת הטיפול הרגיל (ירידה של 15.4 ממ"כ). ממצא דומה היה גם במדידות במרפאה. ממוצע תופעות הלוואי היה נמוך באופן מובהק בקבוצת הניסוי מאשר בבקרה אבל יותר מהסוג הכללי ולא לאו דווקא בהקשר לתרופות.

Fadl Elmula FE, Paola R, Anneli T, et al; for the BEtter control of blood pressure in hypertensive pAtients monitored Using the HOTMAN sYstem (BEAUTY) Study Investigators. A randomized and controlled study of noninvasive hemodynamic monitoring as a guide to drug treatment of uncontrolled hypertensive patients. J Hypertens. 2015 Oct 19. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

מערכת HOTMAN מעריכה ומנטרת את ההמודינאמיקה המלאה והדינאמיקה של הובלת החמצן של הנבדק ומאפשרת גם ניהול המודינאמי (תיקון הפרעות המודינאמיות) וגם טיפול תרופתי (חיזוי של שינויים המודינאמיים שיופיעו על מסך המכשיר של תרופות קרדיו-ואזואקטיביות). מטרת השימוש בשיטה זאת נועדת ל"תפור" טיפול נגד יל"ד לליקוי ההמודינאמי האפשרי כמו להעלות את מינון הדיורטיקה בחולים עם נפח מוגבר או להעלות מינון של תרופות ואזודילטוריות בחולים עם תנגודת היקפית מוגברת והקטנת המינון בחסמי ביטא (או CCB שאינו דיהידרופירידיני) בגלל פעילות אינוטרופית נמוכה. אנו עומדים תמיד בפני הדילמה איזו תרופה/ות עדיפה/ות בטיפול ראשוני ביל"ד או איזו תרופה להוסיף ביל"ד עמיד לטיפול. אין לי ספק שההתקדמות בגנטיקה תספק לנו מידע דרוש זה. כאשר קראתי את כותרת המחקר ציפיתי לקבל תשובה לאותה שאלה והנה הממצאים במחקר זה מראים שניטור לא-פולשני של פארמטרים המודינאמיים שקשורים עם אלגוריתם שהוגדר מראש של בחירת התרופה לא תרם לשיפור איזון לחץ הדם והביא לתוצאות דומות בהורדת לחץ הדם הסיסטולי ב – ABPM ובמרפאה כמו בטיפול הקונבנציונלי. התרומה היחידה של שיטה זאת היתה בשימוש נרחב יותר של דיורטיקה כתגובה לדרישה המודינאמית ופחות בתופעות לוואי בלתי ספציפיות. מכאן, המחברים עצמם אינם ממליצים על שימוש במכשיר זה כרוטינה אבל כניסוי לזיהוי מצבים שיכולים לעזור לטיפול טוב יותר ביל"ד.

כתיבת תגובה