רמה גבוהה של PTH קשורה ביל"ד בשינה ולא בעירות.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 03/11/2015

מטרת המחקר הנוכחי במסד נתוני Styrian Hypertension Study (בעיקרו אוסטרי בשיתוף עם חוקרים מאיטליה, גרמניה, ארה"ב והולנד) היתה לעבד נתונים בצורת "חתך" של 292 חולי יל"ד בגיל ממוצע 61, 53% נשים. רמת ה – PTH החציוני (טווח בין-רבעוני) לאחר צום לאורך הלילה היתה 49 pg/mL, ממוצע לחץ הדם ביום היה 131/80 ממ"כ וממוצע לחץ הדם בשינה היה 115/67 ממ"כ. PTH היה קשור באופן מובהק וישיר לערכי לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי לאחר עיבוד ברגרסיה רבת-משתנים ותיקנון ללחץ הדם ופרמטרים משתנים של .PTH לא נמצאה כל קורלציה עם ערכי לחץ הדם בעירות.

Verheyen ND, Kienreich K, Gaksch M, et al. Plasma parathyroid hormone is independently related to nocturnal blood pressure in hypertensive patients: The Styrian Hypertension Study. J Clin Hypertens (Greenwich). 2015 Oct 12. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
כידוע, PTH מופרש מבלוטותיו כשעון ביולוגי ומגיע לשיא הפרשתו בין 2-4 בבוקר. תפקידו הוא לעודד בצורה ישירה או בלתי ישירה את ספיגת הסידן מהמעי, העצם והכליות ולשמור על רמה פיסיולוגית של הסידן. הקשר בין רמה גבוהה של PTH ידוע ממחקרים קודמים אבל תרומתו של מחקר זה היא במציאת קורלציה בין PTH עם לחץ הדם בזמן השינה בלבד ולא בעירות. התוצאות הושפעו מחולים שסבלו מהיפר-פאראתירואידיזם משני (19%) וגם מחולי אי ספיקה כלייתית (14%). במחקר הנוכחי נמצא ש- PTH היה ביחס הפוך עם סידן, 25-hydroxyvitamin D ו – eGFR ובאופן ישיר עם NT-proBNP. מצד שני, להוספת ויטמין D במחקרים שפורסמו לאחרונה לא היתה כל השפעה על לחץ הדם והשפעה מתונה על רמת ה – PTH. ראיות מצטברות מצביעות גם על מסילות משותפות בין PTH ואלדוסטרון והשפעה משולבת על התמותה הקרדיו-וסקולרית. באחד המחקרים נמצא שטיפול בספירונולקטון הפחית את רמת ה – PTH בחולים שאינם סובלים מהיפר-פאראתירואידיזם ראשוני אלא שבמחקר הנוכחי הקשר בין PTH ולחץ הדם בשינה הושפע באופן שולי ע"י האלדוסטרון, ממצא, שמעלה ספקות לגבי הקשר של הציר PTH אלדוסטרון ברגולציה של לחץ הדם בלילה בחולי יל"ד. במחקר הנוכחי נמצא גם ש – PTH היה בקורלציה עם NT-proBNP כסמן לעומס יתר של נוזלים וההנחה היא שבמצבי צבירת נוזלים כמו באי ספיקת לב כרוני קיימת עלייה ב – PTH דרך ירידת רמת הסידן ע"י אלדוסטרון. הקשר בין PTH ולחץ הדם הלילי במחקר הנוכחי נמצא רק בחולים עם רמת NT-proBNP מעל הממוצע. בדומה לכל מחקר מסוג זה ("חתך") לא ניתן להוציא מסקנה על סיבתיות כלומר, מי קדם למי והאם הורדת רמת ה – PTH תביא לירידת לחץ הדם הלילי.

כתיבת תגובה