פגיעה מוגברת באברי מטרה בחולים עם מחלה של כלי הדם קשורה בהתקדמות מוגברת של אטרופיה מוחית וירידה מהירה יותר בזיכרון.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 03/11/2015

מטרת המחקר ההולנדי היתה לבדוק את הקשר בין הנזק באברי מטרה לשינויים ארוכי-טווח במבנה ובתפקוד המוח במסגרת המחקר SAMART- MR (Second Manifestations of Arterial Disease–Magnetic Resonance). נכללו במחקר 663 חולים עם מחלה כלי דם גלויה (גיל ממוצע 57, 81% גברים) שנבדקו לתיפקודי הכליות, הפרשת חלבון ואק"ג לאיבחון LVH. כולם עברו בדיקת MRI לכימות מידת התקדמות האטרופיה המוחית הכללית  והתקדמות מחלת כלי הדם הקטנים וכן בדיקת הזיכרון והתיפקוד הביצועי בבסיס ולאחר מעקב של 3.9 שנים. בעיבודים רגרסיביים נמצא שכל עלייה במספר הפגיעות באברי מטרה היתה קשורה בהתקדמות גדולה יותר של האטרופיה המוחית הכללית ועם יותר ירידה בזיכרון. ההבדל הממוצע (בהשוואה לאלו ללא פגיעה באברי מטרה) בשינוי חלק הפרנכימה במוח עם סמן 1 של פגיעה באבר מטרה ושווה או מעל 2 סמנים של פגיעה זאת היה -0.12 ו – -0.41 בשיעור נפח המוח בהתאמה (מובהק) והשינוי בממוצע הזיכרון היה -0.15 ו – -0.27 בהתאמה (מובהק). שינויים אלו היו עצמאיים ללא קשר ללחץ הדם, לטיפול תרופתי ביל"ד ולערפלנים אחרים. לא נמצא כל קשר עם התקדמות של מחלת כלי הדם הקטנים או שינוי בתיפקוד ביצועי.

van der Veen PH, Geerlings MI, Visseren FL, et al. Hypertensive target organ damage and longitudinal changes in brain structure and function: The Second Manifestations of Arterial Disease–Magnetic Resonance Study. Hypertension. 2015 Oct 26. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
במחקר הנוכחי נמצא לראשונה שחולים עם מחלת עורקים ועדות לפגיעה באברי מטרה (בגלל יל"ד כרוני) נמצאים בסיכון מוגבר להתקדמות מהירה יותר של אטרופיה מוחית כללית ולאיבוד מהיר יותר של הזיכרון אבל ללא לפגיעה מתקדמת במחלת כלי הדם הקטנים ובמוח או בכושר הביצועי. ההשפעה הגדולה ביותר על התקדמות התהליכים במוח היתה בחולים עם הפרעה בתיפקודי הכליות. קשר אפשרי בין פגיעה באברי מטרה לאטרופיה מוחית נובע כנראה מנוכחות של נזקים מקרו-מיקרו-וסקולריים במוח כמו אוטמים במוח, האדרת החומר הלבן ודימומים מיקרוסקופיים. חוסר הקשר עם מחלת כלי הדם הקטנים ועם התיפקוד הביצועי אינו ברור וההנחות כוללות אפשרות של תמותה מוגברת או היארעות של שבץ מוחי בחולים עם פגיעות מורחבות באברי מטרה שלא נכללו בעיבוד הסופי או שלטיפול התרופתי שמאזן את לחץ הדם יש השפעה טובה יותר על כלי הדם מאשר על האטרופיה וכנ"ל לגבי התיפקוד הביצועי לעומת הזיכרון.

כתיבת תגובה