סיפור משפחתי של יל"ד, זכרים, בנים בכורים ומשקל לידה נמוך קשורים כל אחד בנפרד וביחד ביחס הסתברות גדול לסבול מיל"ד סיסטולי בבגרות.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 03/11/2015

מטרת המחקר שנערך במדגם מקרב אוכלוסיית העיר דנידין בניו זילנד היתה לאתר מסילות שונות של תת קבוצות שנמצאות בסיכון להתפתחות יל"ד מילדות, גורמי הסיכון שלהם ותוצא קרדיו-וסקולרי בבגרות המוקדמת. לחץ הדם נבדק בעוקבה של 975 בגילאים 7,11,18,26 ו – 38 כדי לזהות 4 מסלולים נפרדות של 4 תתי קבוצות: לחץ דם תקין (21.8%), תקין-גבוה (43.3%), טרום-יל"ד (31.6%) ויל"ד (4.2%). הקטגוריות מתייחסות ללחץ הדם שמתחיל בגיל 7 ועד למדידה האחרונה בגיל 38. נמצאו 4 יחסי הסתברות (Odds ratios) מובהקים שקשורים בקבוצת יל"ד (לעומת הקבוצה התקינה): 43.3 בסיפור משפחתי של יל"ד, 109.48 במגדר זכרי, 2.5 בבן/בת בכורים ו – 2.79 במשקל לידה נמוך. BMI גבוה ועישון היו קשורים ביל"ד בכל 4 המסילות אבל בעיקר בקבוצת יל"ד. לקבוצות עם מסלולים של טרום-יל"ד ויל"ד היה התוצא הקרדיו-וסקולרי הגרוע ביותר בגיל הביניים.

Theodore RF, Broadbent J, Nagin D, et al. Childhood to early midlife systolic blood pressure trajectories. Early-life predictors, effect modifiers, and adult cardiovascular outcomes. Hypertension 2015 Oct. 5 [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
במחקר הנוכחי נמצאו 4 ממצאים חדשים: 1.אלו שהיו בסיכון גבוה לפתח יל"ד בבגרותם סבלו כבר מלחץ דם מוגבר בגיל 7. 2. זוהו מספר גורמי סיכון בגיל הילדות שקדמו למדידת לחץ הדם בגיל 7 בתהליך חישוב המסלולים. גורמי סיכון אלו הבדילו בין מסילות בריאות לבין אלו שאינן בריאות. 3. ה – BMI היה הגורם המשפיע ביותר ששינה את כל מסלולי לחץ הדם לאורך זמן עם ההשפעה החזקה ביותר במסלול לחץ הדם הגבוה בעוד שלעישון היתה השפעה על מסלולי לחץ הדם תקין-גבוה וטרום יל"ד. 4. מסלולי לחץ הדם שהוליכו לטרום-יל"ד ויל"ד בבגרות היו גם חזאים למדדי הסיכון הקרדיו-וסקולריים האחרים בגילאי הביניים כולל מדד מרוכב של הפרעות מטבוליות שמצביעות אפילו על החשיבות הקלינית הגדולה ביותר של המסלולים עם סיכון גבוה. ממצאים אלו מצביעים על החשיבות הגדולה של מדידות לחץ הדם כבר בגיל הילדות וההתמדה בהמשך. גורמי הסיכון שנמצאו – סיפור משפחתי, מגדר זכר, בנים בכורים, משקל לידה נמוך וגם יל"ד בהריון של האם מאפשרים להתרכז בכל הילדים עם גורמי סיכון אלו. הרקע לגורמי סיכון אלו הם כנראה גנטיים יחד עם השפעת ההריון של האם ואין למחברים כל השערה מדוע היות בן בכור מכליל אותו בסיכון ליל"ד. על גורמי סיכון אלו אין לנו השפעה אבל נוכל להשפיע על העלייה במשקל ועל הפסקת העישון.

כתיבת תגובה