האם שקילת ההטבה לעומת הנזק בהורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ תלויה במדד הסיכון ה – CV? – עיבוד מ – SPRINT.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/03/2018

מטרת העיבוד לאחר מעשה היתה לבדוק את השפעת הסיכון ה – CV ל – 10 שנים על אירועי התוצא הראשוני ועל תופעות הלוואי החמורות. העיבוד נערך תוך ריבוד לרבעוני הסיכון ה – CV ל – 10 שנים. בכל רבעון נמצא שיעור נמוך של אירועי התוצא הראשוני בקבוצת הטיפול הנמרץ ללא שינוי בכל תופעות הלוואי החמורות. בכל עלייה מהרבעון הראשון לרביעי מספר החולים שהיו צריכים לקבל טיפול למניעת התוצא הראשוני ירד מ – 91 ל – 38. מספר החולים שנדרשו כדי לסבול מתופעות הלוואי החמורות עלה מ – 62 ל – 250. מודל החיזוי הראה עלייה מובהקת ביחסי תועלת – נזק של 0.50 ברבעון הראשון, 0.78 ברבעון השני, 2.13 ברבעון השלישי ו – 4.80 ברבעון הרביעי. כל השוואות אפשריות של קבוצות הזוגות בין הערכים הממוצעים של הרבעונים היו שונות באופן מובהק.

Phillips RA, Xu J, Peterson LE, et al. Impact of cardiovascular risk on the relative benefit and harm of intensive treatment of hypertension. J Am Coll Cardiol. 2018 Mar 2. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

העיבוד הנוכחי מראה שבמשתתפי SPRINT עם רמה נמוכה יותר של מדד הסיכון ה – CV ל – 10 שנים (נמוך מ – 18.2%) עולה הנזק (כלומר תופעות הלוואי החמורות) על התועלת באלו שקיבלו טיפול נמרץ. מצד שני, באלו עם מדד סיכון CV ל – 10 שנים מעל 18.2% התועלת עולה על הנזק. שני ממצאים מרשימים בהורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ ב – SPRINT היו ירידה של 37% באי ספיקת לב בחולים אלו שהיו בסיכון CV מוגבר ובקשישים שבו נמצא שבטיפול הנמרץ מספר החולים בגיל זה שדרושים למניעת תוצא ראשוני אחד (אוטם שריר הלב ושבץ מוחי שניהם ללא תמותה, תמותה מסיבה CV, אי ספיקת לב ותסמונת כלילית חדה ללא אוטם) היה 28 ולמניעת מקרה אחד של תמותה היה צורך בטיפול ב – 41 חולים. העיבוד הנוכחי מאפשר לנו להחליט לאיזה חולה יביא הטיפול הנמרץ תועלת מעבר לתופעות הלוואי או לאיזה חולה תופעות הלוואי יתרמו לנזק יותר מאשר לתועלת תוך שימוש במדד טרשת העורקים במחשבון של החברות האמריקאיות למחלות לב שניתן להורדה בסמרטפון או במחשב. לשימוש במחשבון זה יש חשיבות גדולה ביותר בקרב חולי יל"ד קשישים כאשר בעיבוד הנוכחי רק כ – 3% היו בסיכון נמוך לתופעות לוואי חמורות עם מדד נמוך מ – 18.2% וכל היתר היו בסיכון CV מוגבר ולכן גם להם תועלת הטיפול הנמרץ עלתה על הנזק הצפוי.

כתיבת תגובה