האם מרכיבי מזון אחרים ממתנים את ההשפעה הרעה של מלח על מניעה ואיזון לחץ הדם?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/03/2018

מטרת המחקר במסגרת INTERMAP היתה לבדוק האם הקשר נתרן-לחץ דם משתנה ע"י גורמים תזונתיים אחרים. במחקר נטלו חלק 4,680 אנשים משני המגדרים בגיל 40-59 ממדגמים של 17 אוכלוסיות מסין, יפאן, בריטניה וארה"ב. הקשר ללחץ הדם של הפרשת נתרן במשך 24 שעות והיחס בין נתרן לאשלגן בשתן לאחר תקנון לגורמים רבים שאינם תזונתיים אבל לא ל – BMI נבדק בקרב משתתפי ה – INTERMAP ובקרב 2,195 משתתפים אמריקאים. נמצא, שעלייה בשתי סטיות תקן בהפרשת נתרן בשתן (118.7 ממול) היו קשורות בעלייה נוספת של 3.7 ממ"כ בלחץ הדם. קשר זה בין נתרן ללחץ הדם נשאר גם לאחר תיקנון ל – 13 חומרי תזונה גדולים, 12 ויטמינים, 7 מינרלים ו – 18 חומצות אמינו בשני המגדרים, בכל הגילים, בכל הגזעים ובכל רבדי המצב החברתי-כלכלי. לאחר תקנון ל – BMI נמצא שהקשר נתרן-לחץ דם התמתן אבל לא היחס נתרן/אשלגן-לחץ דם. משקל תקין והשמנה הראו קשר חיובי של הנתרן בשתן ללחץ הדם אבל היחס היה חלש יותר באנשים עם משקל עודף. צריכת אשלגן מקהה את הקשר נתרן-לחץ דם בערכים נמוכים של הפרשת נתרן במשך 24 שעות אבל לא בערכים גבוהים.

Stamler J, Chan Q, Daviglus ML, et al; for the INTERMAP Research Group. Relation of dietary sodium (salt) to blood pressure and its possible modulation by other dietary factors. The INTERMAP Study. Hypertension. 2018 Mar 5. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

ראשית, צורת הצגת המחקר היא שונה מכל מה שמקובל והיה לי קשה בתחילה להסתדר עמה. הממצא העיקרי מראה שקיים קשר ישיר ומובהק בין לחץ הדם לבין הפרשת נתרן בשתן במשך היממה והפרשת נתרן/אשלגן ללא הכללת BMI במודל. הוספת BMI למודל גרמה להתמתנות הקשר בין נתרן ללחץ הדם אבל לא הקשר בין נתרן/אשלגן ללחץ הדם.  הקשר נתרן-לחץ דם נשאר יציב במשתתפים עם משקל תקין או בשמנים. לא נמצא קשר בצורת J בין נתרן או נתרן/אשלגן ללחץ הדם. נמצאה ירידה מתונה בחוזק של הקשר נתרן-לחץ דם ע"י הוספת אשלגן ברמה נמוכה של צריכת נתרן ולא ירידה כל שהיא ביחס נתרן-לחץ דם ונתרן/אשלגן-לחץ דם ע"י הוספת כל אחד בנפרד מתוך 80 משתני התזונה האחרים. ההשפעה הממתנת של הוספת BMI למודל יכולה לנבוע או מצריכה מוגברת של מזון עם נתרן או מעבר לעיבוד סטטיסטי לקשר נתרן-BMI במקום לקשר נתרן-לחץ הדם. המגבלה העיקרית של המחקר היא מהיותו מסוג "חתך" ולכן לא ניתן לקבוע סיבתיות. ממצאי מחקר זה תואמים תוצאות מחקרים רבים מכל הסוגים שמראים שצריכת נתרן מעלה את לחץ הדם עם הגיל ועם שכיחות גדולה של יל"ד בגיל הביניים ובקשישים. הוספת תזונת DASH לתזונה דלת מלח מוסיפה עוד ירידה בלחץ הדם. השאלה העיקרית היא האם תוצאות מחקר זה מביאות קץ לוויכוח על החשיבות בצריכת תזונה דלת-מלח למניעה ולטיפול ביל"ד?

כתיבת תגובה