האם מדד מסת החדר השמאלי בחולי יל"ד הוא ערך פרוגנוסטי נוסף לממצאי מדד SCORE ותרשים אק"ג בלתי תקין?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/03/2018

מטרת המחקר שבוצע בדנמרק היתה לבדוק את הערך המוסף של הוספת בדיקת אקו-לב לגורמי הסיכון הקיימים באנשים מהקהילה עם וללא יל"ד. נכללו במחקר 1,294 אנשים שעברו בדיקת בריאות ואקו לב. התוצא הסופי היה משלב של מחלת לב איסכמית ואי ספיקת לב. השכיחות של חולי יל"ד היתה 38.3%. לאחר מעקב חציוני ממוצע של 12.5 שנים פיתחו 17.2% (222 אנשים) מהם את התוצא הסופי. מתוכם היו 65% (145) חולי יל"ד בעוד ש – 35% (77 אנשים) היו ללא יל"ד – בהתאמה לשיעור היארעות של 32 ל – 1000 שנות אדם לעומת 8 ל – 1000 שנות אדם. לאחר תיקנון רב-משתנים נמצא שרק מדד מסת החדר השמאלי היה חזאי לתוצא בחולי יל”ד בעוד שהעומס האורכי הכוללני ( GLS – פרמטר שמתקבל באקו לב מסוג Speckle tracking שהוא חזאי עצמאי לאי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור ) היה חזאי באנשים ללא יל"ד. הערך הפרוגנוסטי של מדד מסת החדר השמאלי בחולי יל"ד היה תוספתי למדד SCORE וההפרעה באק"ג. העומס האורכי הכוללני באנשים ללא יל"ד היה תוספתי למדד SCORE והפרעה באק"ג.

Modin D, Biering-Sørensen SR, Mogelvang R, et al. Prognostic value of echocardiography in hypertensive versus nonhypertensive participants from the general population. Hypertension. 2018 Feb 26. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצאים במחקר הנוכחי הם משמעותיים משתי סיבות. האחת, זהו המחקר הראשון שמראה את התוספת החשובה של אקו-לב לחיזוי תוצאים בלתי תקינים מעבר לגורמי הסיכון המסורתיים ואק"ג בלתי תקין בחולי יל"ד מתוך הקהילה. במחקר הנוכחי נמצא שמדד מסת החדר השמאלי הוא חזאי יחיד ויתכן החשוב ביותר למחלת לב איסכמית ואי ספיקת לב בחולי יל"ד. שנית, מדד מסת החדר השמאלי והעומס האורכי הכוללני הם חזאים עצמאיים למחלת לב איסכמית ואי ספיקת לב בכלל העוקבה אבל רק העומס האורכי הכוללני הוא חזאי לאירועים לבביים בחולים ללא יל"ד שהמשמעות לכך היא שכנראה קיימים סמנים תחליפיים שונים למחלות לב באנשים עם יל"ד ובאנשים ללא יל"ד. ממצאים אלו מרחיבים תוצאות של מחקרים קודמים שהראו שהעומס האורכי הכוללני הוא סמן להפרעה סיסטולית תת קלינית בשריר הלב. הסיבה לכך אינה ברורה היות וחולי יל"ד בעוקבה הנוכחי היו מבוגרים יותר עם שכיחות גדולה יותר של סוכרת , מחלת לב איסכמית ושבץ מוחי מאשר אלו ללא יל"ד. נצטרך למחקרים נוספים על מנת למצוא את המנגנון של הפרעה סיסטולית תת קלינית של החדר השמאלי באנשים ללא יל"ד.

כתיבת תגובה