האם לגברים עם השמנה ויל"ד יש ערכים נמוכים של פפטיד נתריורטי בהשוואה לגברים רזים למרות הרחבה גדולה יותר של העלייה השמאלית בגלל יתר לחץ הדם?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/03/2018

מטרת המחקר שבוצע בדנמרק  היתה לבדוק האם לגברים עם השמנה ויל"ד יש ערכים נמוכים יותר של פפטיד נתריורטי (NP) במחזור למרות עדות ליתר לחץ דם שגורם להרחבת העלייה השמאלית. נכללו 98 גברים שמנים (BMI שווה או מעל 30) ו – 27 גברים רזים ללא יל"ד (BMI בין 20-24.9). לחץ הדם נמדד ע"י ABPM. יל"ד הוגדר כממוצע של לחץ הדם במשך 24 שעות כשווה או מעל 130/80 ממ"כ. גודל העלייה נבדק באקו-לב ונמדדה רמת ה – midregional proatrial NP  (MR-proANP סמן למידת הפרשת ה – NP). מתוך 98 הגברים השמנים ל – 62 היה גם יל"ד ו – 36 היו נורמוטנסיביים. מידת העלייה השמאלית היתה גדולה יותר באופן מובהק בשמנים עם יל"ד לעומת רזים נורמוטנסיביים (28.7 לעומת 23.5 מל/מטר2) ולעומת שמנים ללא יל"ד (22.7). עם כל זאת, לשמנים עם יל"ד היו ערכים נמוכים יותר ומובהקים של MR-proANP למרות מידה גדולה יותר של העלייה השמאלית בהשוואה לגברים רזים נורמוטנסיביים, בעוד שאצל גברים שמנים נורמוטנסיביים היו ערכי ביניים בין הערכים של שתי הקבוצות האחרות.

Asferg CL, Andersen UB, Linneberg A, et al. Obese hypertensive men have lower circulating proatrial natriuretic peptide concentrations despite greater left atrial size. Am J Hypertens. 2018 Feb 17. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

Atrial natriuretic peptide) ANP) ידוע כדיורטי נתריורטי ותכונות ואזודילטוריות ולו תפקיד חשוב בוויסות של נפח הדם ולחץ הדם. לאנשים שמנים יש ערכים נמוכים של ANP בדם וקיימת הנחה שיש קשר בין ערכים נמוכים אלו ליל"ד. בניגוד לכך, נמצא במקרים קודמים שלחולי יל"ד עם הרחבת העלייה השמאלית  יש רמות גבוהות יותר של ANP. הקשר בין מידת העלייה השמאלית בחולי יל"ד שמנים לא היה ברור. הממצא העיקרי במחקר הנוכחי מראה שלגברים חולי יל"ד שמנים יש דווקא רמה נמוכה יותר של MR-proANP שהוא סמן למעורבות תת-קלינית בלב למרות שלחץ הדם בניטור אמבולטורי היה גדול יותר בכ – 25 ממ"כ ומידה גדולה יותר ב – 5.2 מל/מטר2 של העלייה השמאלית בהשוואה לאנשים רזים ללא יל"ד. ממצא בלתי צפוי זה שהעלייה בגודל העלייה השמאלית שנגרמת ע"י יל"ד לא מלווה בעלייה של MR-proANP מוסיף ממד נוסף לרעיון שההפרשה הנמוכה של ANP גורמת לירידה בהרחבת כלי הדם, לנתריורזיס ולדיורזיס ונראה שלה תפקיד חשוב בשלב הראשון של יל"ד שקשור בהשמנה. ממצא מפתיע זה (למרות שנמצא במחקר מסוג "חתך") מעודד מחקר נוסף כדי לברר מדוע לאנשים שמנים יש הפרשה נמוכה יותר של ANP והאם ניתן ע"י הבנת המנגנון לפתח טיפול טוב יותר ליל"ד שקשור בהשמנה.

כתיבת תגובה