האם כל כמה שקיימת עלייה בלחץ הדם הסיסטולי תוך תירגול מתון כך גדל הסיכון ל- LVH חדש בחולי יל"ד?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/03/2018

מטרת המחקר היפאני היתה לבדוק האם עלייה מוגזמת בלחץ הדם תוך תירגול מתון קשורה עם LVH חדש. נכללו במחקר 143 חולי יל"ד ללא LVH שלחץ דמם נשמר נמוך מ – 140/90 ממ"כ ע"י טיפול תרופתי ושביצעו תרגול ארגומטרי מתון  לבדיקת עליית לחץ הדם. LVH נבדק ע"י אקו-לב אחת לשנה כדי לאבחן הופעת LVH חדש. החולים חולקו ל – 3 קבוצות בהתאם לשלישוני העלייה הנוספת בלחץ הדם. לחץ הדם הממוצע במנוחה בחולים (100 גברים, בגיל ממוצע של 65.3) 125/75 ממ"כ. LVH חדש התפתח ב – 47 חולים (32.9%) במעקב ממוצע של 2.5 שנים. תוספת גדולה יותר של עלייה בלחץ הדם היתה קשורה באופן מובהק בהיארעות של LVH: 12.8% בשלישון התחתון, 27.1% בשלישון האמצעי ו – 58.3% בשלישון העליון. בעיבוד רב-משתנים נמצא שתוספת העלייה בלחץ הדם היתה מרכיב עצמאי ב – LVH חדש (יחס סיכון מובהק של 1.45 לכל עלייה של 10 ממ"כ בתוספת זאת). יחס הסיכון של השלישון האמצעי בהשוואה לשלישון התחתון של התוספת בלחץ הדם היה 3.16 (מובהק) ויחס הסיכון של השלישון העליון ביחס לשלישון התחתון היה 6.43 (מובהק).

Tanaka S, Masuda T, Kamada Y, et al. Excessive SBP elevation during moderate exercise discriminates patients at high risk of developing left ventricular hypertrophy from hypertensive patients. J Hypertens. 2018 Mar 7. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצא במחקר הנוכחי מראה שעלייה מוגזמת בלחץ הדם הסיסטולי תוך תירגול מתון תורמת באופן ייחודי להתפתחות של LVH  חדש בחולי יל"ד. קיימים 3 מנגנונים אפשריים לממצא זה. הראשון, עלייה בפעילות הסימפתטית וירידה בפעילות הפארא-סימפתטית ומתן של חסם בטא יכול למתן תגובה זאת. תגובה זאת מייצגת כנראה את הפעילות הרגילה בחיי היום יום. שנית, עלייה בפעילות הסימפתטית מעלה את חילחול הסידן לתוך תאי שריר הלב שכנראה גורם להיפרטרופיה של תאים אלו ול – LVH. שלישית, במחקרי תצפית שפורסמו לאחרונה נמצא שהפרעה בתיפקוד האנדותל היא אחת הסיבות לעלייה בלחץ הדם במאמץ בעיקר בחולי יל"ד שסובלים כבר משלבים מתקדמים של קשיות העורקים. לפי ממצאי מחקר זה תגובה היפרטנסיבית במבחן מאמץ היא חזאית להתפתחות LVH אבל נוכל לבדוק סיכון זה גם במידת העלייה בלחץ הדם ע"י מאמץ גופני מתון. אין כל ספק שאנו צריכים לבצע בדיקות אקו-לב חוזרות לפחות לכל אדם שיש לו תגובה כזאת גם ללא יל"ד קבוע. לתוצאות מחקר זה יש חשיבות גדולה במידה ומספר המשתתפים יהיה גדול יותר, שיבחן בגזעים שונים (במקור רק יפאנים) ומשך זמן ארוך יותר.

כתיבת תגובה