האם למאכלי חלב ומוצריו אין כל השפעה על לחץ דם הסיסטולי? רנדומיזציה מנדליאנית

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/03/2017

מטרת המחקר שבו נערכה רנדומיזציה מנדליאנית היתה לבדוק האם הקשר ההפוך בין צריכת חלב ומוצריו ולחץ הדם הסיסטולי שנמצא במחקרי תצפית קודמים הוא סיבתי. התוכנית כללה שימוש ברנדומיזציה מנדליאנית (שיטה למדידת השתנות בגנים עם תיפקוד ידוע לבדיקת סיבתיות בחשיפה שניתנת לשינוי בשיטות שאינן מעבדתיות) תוך שימוש בפולימורפיזם נוקליאוטידי יחיד (SNP) rs4988235 שקשור בקיום של לקטזה כמשתנה תורם. המחקר התקיים במסגרת CHARGE (Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology). נתונים נאספו מ – 22 מחקרים שכללו 171,213 משתתפים ובנוסף, 10 מחקרים פרוספקטיביים שכללו 26,119 משתתפים שנכללו בעיבודים תצפיתיים. לעיבוד נוספה גם מטה-אנליזה של 8 מחקרים קליניים אקראיים שבה נבדק הקשר בין צריכת חלב ומוצריו עם לחץ הדם הסיסטולי. (הגנוטייפ CC קשור בחסר מוחלט של לקטזה, הגנוטייפ TT קשור בקיום לקטזה והגנוטייפ – CT קשור בחסר מסויים של לקטזה). התוצאות הראו שהגנוטייפ CT/TT בהשוואה לגנוטייפ CC של LCT-13910  (הגן של קיום הלקטזה), ה – rs4988235 היה קשור בצריכה מוגברת ומובהקת של חלב ומוצריו ביום ולא היה קשור ללחץ הדם הסיסטולי או לסיכון ליל"ד. שימוש ב – LCT-13910 rs4988235 להערכת הקשר הסיבתי מבחינה גנטית לא הראה כל קשר  גנטי בין צריכת חלב ומוצריו עם לחץ הדם הסיסטולי ולא עם הסיכון ליל"ד. יתרה מכך, גם במטה-אנליזה של המחקרים האקראיים שפורסמו לא נמצאה השפעה מובהקת על שינוי בלחץ הדם הסיסטולי בצריכה מוגברת של חלב ומוצריו במשך מחודש ועד שנה.

Ding M, Huang T, Bergholdt HK, et al; CHARGE Consortium. Dairy consumption, systolic blood pressure, and risk ofhypertension: Mendelian randomization study. BMJ. 2017 Mar 16;356:j1000.

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא (תוך שימוש בווריאנט  של הגן LCT-13910  שמשפיע על קיומה של רמת לקטזה תקינה בבגרות כמשתנה שלפיו נקבעת הסיבתיות) שצריכת חלב ומוצריו אינם משפיעים על לחץ הדם הסיסטולי ולא על הסיכון ליל"ד. יתרה מכך, במטה-אנליזה נמצא שלצריכת חלב  ומוצריו אין כל השפעה על לחץ הדם הסיסטולי בהתערבויות שנמשכו מחודש ועד 12 חודשים. המחברים מנסים להסביר מדוע תוצאות המחקרים התצפיתיים היו מנוגדים לתוצאות המחקר הנוכחי. ראשית, המחקרים בהם נמצא שליוגורט ולמזונות שקשורים בחלב כמו פפטידים חלביים יש השפעה על הורדת לחץ הדם מהווים רק חלק קטן ממוצרי החלב ולא יכולים להסביר את הקשר בין צריכת חלב ומוצריו לכל סוגיו לבין לחץ הדם. שנית, הממצא של יחס הפוך בין צריכה מוגברת של חלב דל-שומן ולחץ הדם קשור כנראה בסגנון חיים ובתזונה בריאים והשפעתם על התוצאות. מחקרים שמבוססים על רנדומיזציה מנדליאנית לקביעת הסיבתיות מפריכים במקרים רבים תוצאות שהיו מקובלות תקופה ארוכה שנבעו ממחקרים תצפיתיים.

כתיבת תגובה