האם ירידה בלחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי או הדיאסטולי בלבד קשורה בסיכון מוגבר לתמותה בהשוואה לעלייה בלחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי בקשישים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/03/2017

מטרת המחקר האמריקאי היתה לבדוק השפעת מסלולים שונים של לחץ הדם בקשישים על התמותה, האירועים ה – CV ואי ספיקת הלב. במחקר השתתפו 4,067 אנשים מתוך Cardiovascular Health Study בהם נערך מעקב אחרי לחץ הדם במשך 7 שנים. נבדק הקשר בין כל מקבץ של מסלולי לחץ הדם עם תמותה מכל סיבה, עם אירועים CV (שבץ מוחי או אוטם שריר הלב) ועם אירועי אי ספיקת לב. חציון הגיל בסוף המחקר היה 77. לאחר מעקב חציוני של 9.3 שנים היו 2,475 מקרי תמותה, 659 אירועים CV ו – 1,049 אירועי אי ספיקת לב. בעיבוד נמצאו 3 מסלולים נפרדים: משתתפים במסלול 1 (1,838) הראו עלייה הן בלחץ הסיסטולי והן בדיאסטולי ואילו במסלול 2 (1,109) נמצא שינוי קל בלחץ הסיסטולי אבל ירידה בדיאסטולי ואילו במסלול 3 (1,120) נמצאה ירידה גם בסיסטולי וגם בדיאסטולי. לאחר עיבודים מתוקננים נמצאה במסלול 2 ו -3  עלייה מובהקת של 21%  ו – 20% בהתאמה בתמותה לעומת מסלול 1. במסלול 3 היה שיעור גדול יותר של אירועים CV לעומת מסלול 1 אבל המובהקות נשמטה לאחר תיקנון למודלים דמוגרפיים. הממצאים היו דומים גם בריבוד לטיפול ביל"ד.

Smitson CC, Scherzer R, Shlipak MG. et al. Association of blood pressure trajectory with mortality, incident cardiovascular disease, and heart failure in the Cardiovascular Health Study. Am J Hypertens. Mar 10. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

תוצאות מחקר זה תורמות להבנת החשיבות של דפוסי לחץ הדם בקשישים על הפרוגנוזה. מחקרים קודמים הראו שלחץ הדם הסיסטולי עולה בהדרגה עם עליית הגיל בעוד שלחץ הדם הדיאסטולי מגיע לשיאו סביב העשור החמישי ואח"כ יורד בהדרגה. במודל הנוכחי תוך שילוב לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי נמצאו צברים ייחודיים של שינויים בלחץ הדם בקרב עוקבת קשישים שחיים בקהילה. קשישים באותם צברים היו קשורים בסיכון עתידי שונה לתמותה. ממצא זה בולט בעיקר במסלול לחץ הדם שמאופיין ע"י לחץ דם גבוה בשנה השביעית וירידה מתואמת בלחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי שבו הקשישים נמצאים בסיכון גדול יותר לתמותה מאשר אלו במסלולים האחרים. ממצא זה נשאר מובהק גם לאחר תיקנון ללחץ הדם הסיסטולי בשנה השביעית, לגורמי הסיכון ה – CV ולמצב התיפקודי. אין הסבר ברור לממצא שירידת לחץ הדם הוא חזאית גדולה יותר לתמותה. היו שהציעו שירידה זאת בלחץ הדם היא סמן למצב בריאותי ירוד אבל ממצא זה נשאר יציב גם לאחר תיקנון למצב התיפקודי. יתכן גם שטיפול נמרץ להורדת לחץ הדם בקשישים מעלה את הסיכון אלא שהממצאים לא השתנו לאחר ריבוד לטיפול ביל"ד. קיימת גם אפשרות שבקשישים אלו קיים סיכון להיפוטנסיה או שקיימת שונות גדולה בלחץ הדם.

כתיבת תגובה