האם יעד הורדת לחץ הדם במרפאה בין 120 ממ"כ ל – 130 ממ"כ הוא היעד המועדף להורדת הסיכון לשבץ מוחי ראשון?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/03/2017

מטרת העיבוד לאחר מעשה של המחקר כפול הסמיות, הרב-מרכזי הסיני היתה לבדוק את הקשר בין לחץ הדם הסיסטולי תוך כדי הטיפול לבין הסיכון לשבץ מוחי במסגרת China Stroke Primary Prevention Trial. בעיבוד נכללו 17,720 חולי יל"ד ללא מחלה CV, ללא סוכרת וללא הפרעה בתיפקודי הכליות. נקודת הסיום הראשונית היתה אירוע השבץ המוחי הראשון. תוך מעקב חציוני של 4.5 שנים היה הקשר בין לחץ הדם הסיסטולי תוך הטיפול לבין אירוע השבץ המוחי הראשון בצורת U עם עלייה בסיכון מעל ומתחת לערכי 120-130- ממ"כ ששימשו כבקרה. ערכי לחץ דם סיסטולי בין 130-135 היו קשורים ביחס סיכון מובהק של 1.63 וערכי לחץ הדם בין 135-140 ממ"כ היו קשורים ביחס סיכון מובהק של 1.85 לאירוע מוחי ראשון. מצד שני, ערכי לחץ הדם מתחת ל – 120 ממ"כ הין קשורים בסיכון יחסי מובהק של 4.37. תוצאות דומות נמצאו גם בתתי קבוצות שרובדו לגיל, מגדר וקבוצות טיפול. יתרה מכך, ערכים נמוכים דיאסטוליים היו קשורים בסיכון נמוך לאירוע המוחי עם רמה קבועה מתחת ל- 80 ממ"כ.

Fan F, Yuan Z, Qin X, et al. Optimal systolic blood pressure levels for primary prevention of stroke in general hypertensive adults: Findings from the CSPPT (China Stroke Primary Prevention Trial). Hypertension. 2017 Feb 27. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר זה נמצא שלחץ דם סיסטולי בין 120-130 ממ"כ קשור בסיכון הנמוך ביותר לשבץ מוחי הראשון ואילו ערכים גבוהים יותר או נמוכים יותר קשורים בסיכון מוגבר. ממצא זה הוא בניגוד לממצאי ACCORD ו – SPRINT שבהם היתה ירידה ממוצעת ומובהקת  של 25% בשבץ מוחי בהורדת לחץ הדם הסיסטולי הממוצע ב – ACCORD ל – 119 ממ"כ וב – SPRINT ל – 121.4 ממ"כ שמראה שחלק מהמטופלים בזרוע זאת לא השיגו ערכי לחץ דם מתחת ל – 120 ממ"כ. אני מתייחס למדידות במרפאה בספקנות גדולה היות וכל המדידות נערכו ע"י מנומטר כספית וכאמור לעיל נמדדו במרכזים רבים. הבאתי תוצאות מחקר זה כדי להראות שבתקופה האחרונה פורסמו מספר מחקרים ומטה-אנליזות שמרביתם הגיעו למסקנה שערכים סיסטוליים נמוכים מ – 130 ממ"כ קשורים בהורדת הסיכון ה – CV ללא פירוט לגבי שבץ מוחי. מניסיון של שנים רבות אני יכול להעיד שההבדלים במדידות לחץ הדם במרפאה ע"י מנומטר כספית הם כ"כ שונים אפילו בין שני מודדים באותו מכשיר כך שאיני סומך על תוצאות מרבית המחקרים שנעשו בשיטה ישנה זאת. איני צריך לציין את ניטרול תופעת החלוק הלבן והמדידה במכשיר אוטומטי במחקרי ACCORD ו – SPRINT שמבחינת הדיוק אין להשוותם.

כתיבת תגובה