האם דבקות בכלכלת DASH מורידה את הסיכון לשבץ מוחי איסכמי?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 03/03/2016

מטרת המחקר שנערך בשוודיה היתה לבדוק האם דבקות בתזונת DASH קשורה באופן הפוך עם ההיארעות של שבץ מוחי. נכללו במחקר 74,404 אנשים משני המגדרים בגיל 45-83 ללא שבץ מוחי בבסיס מתוך שתי עוקבות שוודיות. הרכב המזון נקבע לפי שאלונים ולפיהם הופק מדד תזונת DASH שמבוסס על צריכת ירקות, פירות, קטניות, אגוזים, דגן מלא, חלב דל-שומן, בשר אדום, בשר מעובד ושתייה ממותקת. מקרי השבץ המוחי הוצאו ממסד הנתונים הלאומי ומנתוני התמותה. תוך מעקב ממוצע של 11.9 שנים  היו 3,896 אירועים מוחיים איסכמיים, 560 אירועים דימומיים ו – 176 דימומים תת-עכבישיים. מדד תזונת ה – DASH היה קשור באופן הפוך ומובהק עם הסיכון לרירוע מוחי איסכמי עם סיכון יחסי של 0.86 לרביעון העליון של המדד בהשוואה לרביעון התחתון. לא נמצא כל קשר מובהק בין מדד ה – DASH לבין שני סוגי האירועים הדימומיים.

Larsson SC, Wallin A, Wolk A. Dietary Approaches to Stop Hypertension Diet and Incidence of stroke: Results From 2 Prospective Cohorts. Stroke. 2016 Feb 11. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הפרוספקטיבי הנוכחי נמצא שדבקות בתזונת DASH בקרב מבוגרים וקשישים הורידה את הסיכון לאירועים מוחיים איסכמיים ב – 14%. תזונת DASH דומה לתזונה ים-תיכונית אבל מתייחסת גם לצריכת חלב דל-שומן ואינה ממליצה על צריכה מתונה של אלכוהול. שתי תזונות אלו הן עשירות בנוגדי חימצון מאוכל צמחי ודלות בשומן רווי. אני תמיד מסתייג ממחקרים שמבוצעים ע"י שאלונים ואין כל מידע איך נבדקה הדבקות בתזונת DASH. אין למחברים גם הסבר מדוע ההשפעה הטובה היא לגבי שבץ מוחי איסכמי ולא לאירועים מוחיים ותת-עכבישיים דימומיים. היות המחקר תצפיתי אינו מאפשר קביעת סיבתיות וייתכן מאד שקיימים עוד משתנים שיש להם השפעה על התוצאות. מכל מקום, מקובל כיום שתזונת DASH ותזונה ים תיכונית מורידות את הסיכון הקרדיו-וסקולרי אם כי קיימים מחקרים שמפריכים הערכה מקובלת זאת.

כתיבת תגובה