שיעור חולי יל"ד מגיל 80 ומעלה הוא גבוה יותר אבל המודעות וההיענות לטיפול גדולים יותר בהשוואה לחולי יל"ד בגיל 50 עד 79.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 01/06/2016

מטרת המחקר האנגלי שנתוניו נלקחו מ – English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) היתה להעריך את השכיחות, המודעות, הטיפול ואיזון לחץ הדם בקרב בני 80 ומעלה ולבדוק את הקשר בין טווחי לחץ הדם הסיסטולי עם תמותה מכל סיבה. המשתתפים חולקו ל – 8 קבוצות של לחץ הדם הסיסטולי (מתחת ל – 110, 110-119, 120-129, 130-139, 140-149, 150-159, 160 עד 169 ומעל 169 ממ"כ. לחץ הדם הסיסטולי הממוצע ירד מ – 147 ממ"כ (לפי מדידות במרפאה במכשיר אוסצילומטרי) בשנים 1998/2000 ל – 134 ממ"כ בשנים 2012/2013. שיעור הירידה היה נמוך יותר בתת-הקבוצה של גילאי 50-79. השכיחות של יל"ד היתה 40% והמודעות היתה רק 13% שהיו גבוהים יותר בקרב בני 80 ומעלה לעומת בני 50-79 אבל סביב 90% מכולם היו מטופלים תרופתית. כ – 47% מגילאי השמונים הגיע ללחץ דם מתחת ל – 140/90 ממ"כ, שיעור שעלה ל – 59% כאשר הסף היה מתחת ל – 150/90 ממ"כ. שיעור התמותה מכל סיבה היה גבוה (יחס סיכון לא מובהק של 1.55) בערכי נמוכים מ – 110 ממ"כ. הסיכון למחלה קרדיו-וסקולרית ותמותה מכל סיבה בקרב בני השמונים ומעלה היה נמוך ביותר בערכי לחץ דם סיסטוליים בין 140-149 ממ"כ ובין 160-169 ממ"כ.

Dregan A, Ravindrarajah R, Hazra N, et al. Longitudinal trends in hypertension management and mortality among octogenarians: Prospective cohort study. Hypertension. 2016 May 9. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצאה מגמה לשיפור המודעות, לטיפול ולמדידת לחץ הדם עם הגיל. נמצאה אמנם עליה בשיעור האיזון של לחץ הדם בקרב בני השמונים ומעלה אבל עדיין 41% מהם אינם מאוזנים. המגמה לירידת לחץ הדם הסיסטולי הממוצע בחולי יל"ד מתחת או מעל גיל 80 מעידה על שיפור בטיפול ביל"ד ביחד עם שינויים התנהגותיים בסגנון החיים. ממצא זה תומך בערך החשוב של התערבויות לשינויים בסגנון החיים בקרב בני השמונים ומעלה. מגמת העלייה החדה בתמותה מכל סיבה שנמצאה באלו עם לחץ גם מתחת ל – 110 או שווה או מעל 170 ממ"כ תומכת בטווח הרחב של יעד תחילת הטיפול ביל"ד בבני השמונים ומעלה. האם ערכי איזון לחץ הדם הסיסטולי בקשישים מתחת ל – 120 ממ"כ שנמצאו במחקר SPRINT מבטלים את הממצאים במחקר הנוכחי? מכל מקום, מעניין לדעת האם מגמות אלו לפחות לגבי המודעות שנמצאו במחקר מבוסס-קהילה באנגליה יימצאו גם במחקר שיתבצע בארץ?

כתיבת תגובה