הורדה נמרצת של לחץ הדם הסיסטולי באירוע מוחי דימומי (מתחת ל – 120 ממ"כ) לעומת הורדה מתונה (מתחת ל – 140 ממ"כ) אינה משפרת את הפרוגנוזה.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 01/06/2016

מטרת המחקר ATACH-II שהוצג ב – European Stroke Organisation Conference 2016 בברצלונה היתה לבדוק האם ניתן להפחית את התפשטות ההמטומה והתמותה/נכות ע"י הורדה נמרצת של לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ לעומת מתחת ל – 140 ממ"כ. הכוונה היתה לכלול 1,280 מקרים אבל המחקר נפסק מוקדם יותר בגלל היעדר יעילות לאחר הכללת 1,000 מקרים. נקודת הסיום הראשונית היתה תמותה או נכות לאחר 90 יום. החולים טופלו תוך 4.5 שעות מתחילת האירוע עם נפח המטומה מתחת ל – 60 סמ"ק ולחץ דם סיסטולי מעל 180 ממ"כ והוקצו אקראית להורדת לחץ הדם ע"י הזלפה תוך-ורידית של ניקרדיפין להשגת לחץ דם בטווח של 140-179 ממ"כ בטיפול הסטנדרטי או בין 110 ל – 110-139 בטיפול הנמרץ. הטיפול האינטנסיבי הוריד את לחץ הדם  לאחר 24 שעות מאז הרנדומיזציה לסביבות 110 ממ"כ בטיפול הנמרץ ולסביבות 140 ממ"כ בטיפול הסטנדרטי. נקודת הסיום הראשונית אירעה בקרב 38.7% בטיפול הנמרץ לעומת ב – 37.7% בטיפול הסטנדרטי – הבדל שאינו מובהק. מצד שני, היתה השפעה חיובית על התפשטות ההמטומה: 18.9% בטיפול הנמרץ לעומת 24.4%  (על סף המובהקות). גם לגבי תופעות הלוואי לא היה כל הבדל מובהק בין שתי הקבוצות ב – 72 השעות הראשונות (1.6% לעומת 1.2%) כולל היפוטנסיה חמורה. מצד שני, היתה עלייה על סף המובהקות בתופעות הלוואי ע"י הטיפול הנמרץ לעומת הסטנדרטי לאחר 90 יום (25.6% לעומת 20%.

ATACH-II: No Benefit of Intensive BP Lowering in ICH.. Medscape. May 18, 2016.

הערת פרופ' יודפת

הממצאים במחקר הנוכחי הם בניגוד לממצאי מחקר INTERACT2 שבו נמצא שהורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 140 ממ"כ לא הורידה אמנם את שיעור התמותה או הנכות החמורה תוך 90 יום אבל בעיבוד נוסף נמצא שיפור מובהק במידת הנכות. המסקנה היא שהורדה נמרצת של לחץ הדם במהירות אינה יעילה וגורמת לתופעות לוואי קשות יותר מאשר ההורדה המתונה. גם ערכי לחץ הדם במחקר הנוכחי לפני תחילת הטיפול היו גבוהים בהרבה מאשר אלו ב – INTERACT2. מעניין גם שלהורדה גדולה יותר של התפשטות ההמטומה במחקר הנוכחי ע"י הטיפול הנמרץ לא היתה כל השפעה על נקודות הסיום. תוצאות מחקר זה עמדו להתפרסם ב – NEJM עם הצגתם בכנס אבל החוקרים ביקשו לעצור את הפירסום בגלל הצורך בעיבודים נוספים. נחכה לפירסום המלא הסופי.

כתיבת תגובה