האם 6 מדידות אוטומטיות ליליות במשך יומיים מנבאות פגיעה באברי מטרה כמו מדידות ב – ABPM?

תאריך: 31/05/2019

מטרת המחקר שבוצע בפינלנד היתה להשוות בין ABPM ו – 6 מדידות אוטומטיות ליליות בהקשר לחיזוי הפגיעה באברי מטרה. נכללו במחקר מבוסס-קהילה 180 משתתפים בגיל 32-80. הבדיקות שנערכה היו ABPM, מדידות ביתיות במשך 7 ימים, 6 מדידות אוטומטיות בשני לילות ו – US לקביעת מדד מסת החדר השמאלי ועובי האינטימה- מדיה של עורק התרדמה. יל"ד לילי הוגדר כשווה או מעל 120/70 ממ"כ. ההסכמה בין הניטור האמבולטורי לבין הניטור הביתי היתה טובה ומובהקת ב – 80%. מצד שני, ההסכמה ביניהם לגבי מצב ה – nondipping היתה רק 54% ולא מובהקת. שיעור מידת ה – dipping בלחץ הסיסטולי ב – ABPM היה גדול יותר ומובהק ב – 1.7% מאשר בניטור הלילי בבית בעוד, שלא נמצא כל הבדל מובהק ב – dipping הדיאסטולי. מדדי מסת החדר השמאלי ועובי האינטימה-מדיה של עורק התרדמה היו גבוהים יותר ומובהקים בקרב אנשים עם יל"ד לילי מאשר הנורמוטנסיביים ללא כל קשר לשיטות המדידה. בכל אופן, ה – nondippers ב – ABPM ולא ה – nondippers בניטור האוטומטי הלילי בבית סבלו יותר מפגיעה מתקדמת באברי מטרה לעומת dippers.

Lindroos AS, Kantola I, Salomaa V, et al. Agreement between ambulatory and home blood pressure monitoring in detecting night-time hypertension and nondipping patterns in the general population. Am J Hypertens. 2019 Apr 27. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

ב"חדשות ביל"ד" בחודש הקודם הבאתי תוצאות של מחקר דומה שבוצע ע"י הקבוצה של Kario ביפאן שבו נמצא ששלוש מדידות של לחץ הדם שנמדד במשך מספר ימים בשינה הוא חזאי חזק ועצמאי לאירועים CV ללא תלות בלחץ הדם שנמדד במרפאה או בשעות הבוקר בבית. מדידות אלו וכושר החיזוי שלהם היו תואמות לממצאי מדידות לחץ הדם בשינה ב – ABPM. במחקר הנוכחי נמצא שקיימת הסכמה בין המדידות ב – ABPM לבין המדידות האוטומטיות הביתיות אבל איתור אלו שהם nondippers במדידות הביתיות הוא דל ולכן גם שיעור הפגיעות באברי מטרה היה גבוה יותר ב – ABPM. הסיבה לאי ההתאמה באיתור ה – nondippers בין הניטור האמבולטורי לבין הניטור הביתי קשור בהבדל בשיטת המדידות ביום כאשר ה – ABPM מבוצע במשך פעילות יומית הרגלית בעוד שבבית הן נמדדות בישיבה לאחר מנוחה. הבדל זה משפיע בעיקר על הלחץ הסיסטולי וגורם להבדל גדול יותר בין הלחץ ביום ללילה מאשר במדידות ביתיות. למחקר מספר מגבלות. ראשית, המדידות לא בוצעו באופן סימולטני אלא בימים שונים ולכן יכולה להיות כאן השפעה של שונות בערכי לחץ הדם, איכות השינה מופרעת יותר ב – ABPM  מאשר מדידות בודדות בשינה. למספר גורמים כמו גיל, השמנה והטיפול התרופתי בלחץ הדם כולל באיזה שעות משעות היום הוא ניטל יש השפעות לא קטנות על המדידות. נצטרך למחקרים מתוכננים היטב עם מספר גדול יותר של משתתפים על מנת למצוא מהי השיטה הביתית הטובה ביותר לאיתור יל"ד לילי ובינתיים ה- ABPM הוא עדיף אם כי מדידה ביום אחד אינה מספקת ולא פעם נתקלתי בשונות גדולה מאד בין שתי מדידות ב – ABPM שבוצעו בימים נפרדים.

כתיבת תגובה