האם יל"ד ממוסך הוא חזאי להתפתחות של LVH?

תאריך: 31/05/2019

מטרת העיבוד לאחר מעשה של המחקר האיטלקי PAMELA היתה לבדוק תרומתו של יל"ד ממוסך כחזאי להתפתחות חדשה של LVH. בבסיס מחקר PAMELA נלקחו מישתנים קליניים, בוצע אקו-לב ומדידה סימולטנית של לחץ הדם במרפאה וב – ABPM  בבסיס ולאחר 10 שנים. בעיבוד הנוכחי נכללו 803 משתתפים ללא LVH בבסיס (מדד מסת החדר השמאלי נמוך מ – 115 גרם/מ2 בגברים ונמוך מ – 100 גרם/מ2 בנשים) שחולקו ל – 3 קבוצות: לחץ דם תקין במרפאה וב – ABPM, יל"ד ממוסך (תקין במרפאה נמוך מ – 140/90 ממ"כ וגבוה מ – 130/80 ממ"כ ב – ABPM) ויל"ד במרפאה וב – ABPM. מתוך 803 המשתתפים בבסיס אובחנו 57 (7.1%) כסובלים מיל"ד ממוסך. לאחר 10 שנים פיתו 182 (22.6%) LVH חדש. הסיכון להתפתחות חדשה של LVH בהשוואה לאלו שהיו נורמוטנסיביים במרפאה ומחוץ למרפאה היה גדול יותר באלו עם יל"ד ממוסך (יחס הסתברות מובהק של 2.22) לאחר תיקנון לערפלנים אפשריים. ממצאים דומים נמצאו גם במדד מסת החדר השמאלי.

Cuspidi C, Facchetti R, Quarti-Trevano F, et al. Incident left ventricular hypertrophy in masked hypertension. Hypertension. 2019 May 20: [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצא החשוב ביותר בעיבוד הנוכחי הוא שחולי יל"ד ממוסך בכניסה למחקר מראים היארעות גדולה יותר של LVH חדש תוך מעקב של 10 שנים בהשוואה לאנשים עם ערכי לחץ דם תקינים במרפאה וב – ABPM (35.5% לעומת 16.6%). יש לציין, שהסיכון לפתח הפרעה זאת באלו עם יל"ד ממוסך היה יותר מכפול בהשוואה לבקרה לאחר תיקנון לערפלנים רלבנטיים, ולא היה נמוך יותר מאלו עם יל"ד קבוע. ממצא זה מוליך למסקנה שאנשים באוכלוסייה הכללית שלחץ דמם תקין במרפאה אבל גבוה ב – ABPM כלומר יל"ד ממוסך סובלים מסיכון ארוך טווח לפתח LVH. כידוע, LVH קשור באופן עצמאי בסיכון מוגבר לתוצא ה – CV. ממצא זה מסביר את הקשר בין יל"ד ממוסך לבין סיכון CV מוגבר לאירועים ללא ועם תמותה. ממצא נוסף הוא שיל"ד ממוסך מראה גם עלייה תוך 10 שנים בערכי מדד מסת החדר השמאלי, כך שלא סביר שהסיכון הגדול יותר של LVH חדש בחולי יל"ד ממוסך היה קשור בערכים גבוהים יותר של מדד מסת החדר השמאלי בכניסה למחקר שגם הוא קשור בסיכון CV מוגבר. יש לציין גם שהסיכון לפתח LVH ומדד מסת החדר השמאלי ביל"ד ממוסך הוא מעט נמוך מהסיכון ביל"ד קבוע ולכן יש לשקול במקרה זה להתחיל בטיפול תרופתי. המגרעת העיקרית במחקר עצמו שלא הוצאו חולים מטופלים ביל"ד ולכן אין לדעת מה היתה השפעת הטיפול ואיזון לחץ הדם אם אוזן על התוצאות. לאור השיעור גבוה יחסית של יל"ד ממוסך איני יכול לקבל שבמרבית המרפאות עדיין ממשיכים לאבחן ולטפל ביל"ד רק על פי המדידות במרפאה. לדעתי, אי איבחון וטיפול בסוג זה של יל"ד ששכיח מאד בחולי סוכרת (עד 30%) מעלה עוד יותר את הסיכון ה – CV.

כתיבת תגובה