האם טיפול במעכבי DPP-4 בחולי יל"ד וסוכרת מסוג 2 מוריד לא רק את רמת הסוכר אלא גם את לחץ הדם ומשפר את קשיות העורקים?

תאריך: 31/05/2019

מטרת המחקר שבוצע ביפאן היתה לבדוק את השפעות מעכב ה – DPP-4 אלוגליפטין על לחץ הדם ועל קשיות העורקים בחולי יל"ד עם סוכרת מסוג 2. לחץ הדם ומהירות גל הפעימה הברכיאל-קרסול נמדדו לפני ואחרי 3.6. ו – 12 חודשים של טיפול באלוגליפטין ב – 22 חולי יל"ד עם סוכרת מסוג 2. לאחר 3, 6 ו – 12 חודשי טיפול באלוגליפטין ירד שיעור ההמוגלובין המסוכרר באופן מובהק מ – 7.0% ל – 6.4%, 6.3% ו – 6.3% בהתאמה ורמת הגלוקוזה מ – 8.6 ממול/ל ל – 7.05, ל – 7.05 ול – 6.44 בהתאמה. לחץ הדם הסיסטולי ירד באופן מובהק מ – 137 ממ"כ, ל- 127, ל – 125 ול- 120 ממ"כ בהתאמה והלחץ הדיאסטולי ירד באופן מובהק מ – 79 ל – 74, ל – 74 ול – 70 ממ"כ בהתאמה. מהירות גל הפעימה ירדה באופן מובהק מ – 1947 ס"מ/שנייה ל – 1774, ל – 1856 ול – 1756 בהתאמה. מהירות בסיסית של גל הפעימה של 1643 היתה נקודת החיתוך האופטימלית באלו שלחץ דמם ירד ע"י הטיפול באלוגליפטין (עם רגישות של 83.3% וסגוליות של 75%).

Kishimoto S, Kinoshita Y, Matsumoto T, et al. Effects of the dipeptidyl peptidase 4 inhibitor alogliptin on blood pressure in hypertensive patients with type 2 diabetes Mellitus. Am J Hypertens. 2019 May 2. [Epub ahead of print]

 

הערת פרופ' יודפת

כידוע, מעכבי DPP-4 בחולי סוכרת מסוג 2 משפרים את איזון הגליקמי ע"י מניעת הפירוק המהיר של GLP-1 וכתוצאה גורמים לעלייה בהפרשת האינסולין מתאי לנגרהנס בלבלב. במספר מחקרים נמצא שטיפול זה מוריד גם את לחץ הדם אבל המנגנון אינו ברור. במחקר הנוכחי נמצא בפעם הראשונה ובניגוד לממצאי מחקרים קודמים שאלוגיפטין משפר לא רק את רמת הסוכר אלא גם מוריד את לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי ואת קשיות העורקים. השינויים בלחץ הסיסטולי היו בקורלציה מובהקת עם מהירות גל הפעימה בבסיס. לנתרן בכליות יש כידוע השפעה על לחץ הדם. שני שליש מהנתרן שמופרש מהכליות נספג בחזרה באבוביות הפרוקסימליות ע"י חלפן .Na+/H- הפעילות של האיזופורם של החלפן 3 עולה בסוכרת מסוג 2 ובמספר מחקרים נמצא שאיזופורם זה נמצא בקומפלקס עם DPP-4.  עיכוב ה – DPP-4 מחליש את תיפקוד האיזופורם באבוביות הפרוקסימליות ומוריד את רמת הנתרן בדם ויכול להוריד גם את לחץ הדם. הירידה במהירות גל הפעימה היתה בקורלציה עם הירידה בלחץ הדם ונראה שהיא גם גורמת לירידה בקשיות העורקים. בנוסף, השינויים במהירות גל הפעימה היו גם בקורלציה עם רמת הגלוקוזה בבסיס. במספר מחקרים נמצא שרמת הגלוקוזה בצום קשורה בעלייה בקשיות העורקים בחולים עם וללא סוכרת. הטיפול באלוגליפטין יכול לשפר את קשיות העורקים ע"י ירידה בלחץ הדם וברמת הגלוקוזה בחולי יל"ד עם סוכרת למרות שהסיבתיות או התוצאה אינם ברורים. מספר המשתתפים במחקר זה הוא קטן ונערך במרכז יחיד וללא בקרה. נצטרך למחקרים עתידיים אקראיים ומבוקרי פלצבו על מנת לאשר או לסתור ממצאי מחקר זה.

כתיבת תגובה