האם מרבית סוגי התרופות להורדת לחץ הדם יעילים במניעת הסיכון לאירועי תמותה ולאירועים ללא תמותה בצעירים ובקשישים מעל גיל 65 פרט לחסמי ביתא שיעילים פחות בקשישים? סקירה סיסטמתית ומטה-אנליזה

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/05/2018

מטרת הסקירה והמאה-אנליזה הנוכחית שנערכה ע"י חוקר יווני ושני חוקרים איטלקיים היתה לבדוק האם קיימים הבדלים בהשפעת חמשת סוגי התרופות העיקריים בהתאם לגיל המטופלים. נכללו בעיבוד 2 בסיסי נתונים – 72 מחקרים אקראיים מבוקרי-פלצבו שכללו 260,000 משתתפים ו – 50 מחקרים אקראיים ומבוקרים להשוואה ראש בראש בין סוגי התרופות השונות שכללו 247,006 משתתפים בעיבוד בין אלו מתחת לבין אלו מעל גיל 65. שבעה תוצאים של אירועים עם וללא תמותה נבדקו להשפעת הטיפולים ותופעות הלוואי נלקחו בחשבון רק כאשר הטיפול הופסק. אותרו 20 מחקרים אקראיים מבוקרי –פלצבו עם 55,645 קשישים ו – 21 עם 99,621 צעירים, 21 מחקרי ראש-בראש עם 94,228 קשישים ו – 27 מחקרים עם 100,232 צעירים. בהשוואה לפלצבו כל חמשת סוגי התרופות הורידו באופן מובהק את האירועים ה – CV הגדולים והאירועים המוחיים ללא הבדל בין שתי קבוצות הגיל. מצד שני, בהשוואות ראש-בראש לא נמצאה הבדל מובהק בין קשישים לצעירים בהשפעת דיורטיקה, CCBs, ACEIs ו – ARBs על כל התוצאים ה – CV בעוד שחסמי ביטא היו יעילים כמו יתר סוגי התרופות בצעירים אבל פחות יעילים בקשישים.

Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure-lowering treatment on cardiovascular outcomes and mortality: 14 – effects of different classes of antihypertensive drugs in older and younger patients: overview and meta-analysis. J Hypertens. 2018 May 29. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
בעיבודים ומטה אנליזות קודמות שנערכו ע"י חוקרים אלו נמצא שחמשת סוגי התרופות העיקריות להורדת לחץ הדם (דיורטיקה, חסמי ביטא, CCBs, ACEIs ו – ARBs) מורידים באופן מובהק את הסיכון לאירועים ה – CV הגדולים בהשוואה לפלצבו ולא נמצא כל הבדל ביניהם בהשפעתם בהשוואה בין אחד לשני פרט למספר אירועים ספציפיים (חסמי ביטא ו –ACEIs פחות יעילים באירועים מוחיים ו – CCBs יעילים יותר באירועים מוחיים אבל פחות יעילים באי ספיקת לב). במטה-אנליזה הנוכחית נמצא שהטיפול ביל"ד ע"י דיורטיקה, CCBs, ACEIs ו – ARBs בהורדת הסיכון לתוצאים ה – CV עם וללא תמותה הוא יעיל ושווה בצעירים מגיל 65 ובמבוגרים מעל גיל זה בעוד שהטיפול בחסמי ביטא יעיל בדומה לשאר סוגי התרופות בצעירים מגיל 65 אבל פחות (לפחות באטנולול) בקשישים מעל גיל זה. הסיבה להבדל זה בקשישים לא נבדק במרבית המחקרים ולכן לא ניתן לחקירה ע"י המטה-אנליזה. ההצעה היא שהירידה במהירות הדופק והתכווצות כלי הדם ההיקפיים קשורים כנראה בהשפעה הפחותה של חסמי ביתא על לחץ הדם המרכזי אבל לא ברור האם למנגנון זה יש ההשפעה גדולה יותר בקשישים. מכל מקום, מעניין שחסמי ביטא יעילים באופן מובהק בקשישים (כפי שנמצא בהשוואה לפלצבו) כך שניתן בכל אופן לטפל בהם כתרופה נוספת גם בקשישים.

כתיבת תגובה