האם מעכבי RAS ודיורטיקה עדיפים על חסמי תעלות הסידן וחסמי ביתא בחולי סוכרת עם יל"ד? מטה-אנליזה

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/05/2018

מטרת המטה-אנליזה שבוצעה ע"י חוקרים מסין היתה לבדוק האם מעכבי RAS יעילים יותר במניעת אירועים CV מדיורטיקה, מחסמי תעלות הסידן או מחסמי ביתא בחולי סוכרת מסוג 2. באיתור המחקרים עד ל – 15 בדצמבר 2015 נמצאו ונכללו 18 מחקרים אקראיים ומבוקרים שכללו 18,862 משתתפים. לא נמצא כל הבדל בין טיפול ראשון במעכבי RAS לבין טיפול ראשון בדיורטיקה לכל התוצאים הראשוניים. מעכבי RAS כטיפול ראשון הורידו באופן מובהק את האירועים ה – CV הגדולים ב – 22% ואי ספיקת לב ב – 17% בהשוואה לטיפול ראשון בחסמי תעלות הסידן. מעכבי RAS בהשוואה לחסמי ביתא הורידו את הסיכון לתמותה מכל סיבה ב – 37%, את האירועים ה – CV הגדולים ב -24% ואת אי ספיקת הלב ב – 40% (כולם מובהקים).

Wang G, Chen Y, Li L, et al. First-line renin-angiotensin system inhibitors vs. other first-line antihypertensive drug classes in hypertensive patients with type 2 diabetes mellitus. J Hum Hypertens. 2018 May 1. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
במטה-אנליזה נמצא שאין כל הבדל מובהק בין מעכבי RAS לבין דיורטיקה כטיפול השורה הראשונה לגבי תוצאי התמותה והאירועים ה – CV למרות שהורדת לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי היתה גדולה יותר ע"י הטיפול הדיורטי. לא נמצא הבדל בין מעכבי RAS לבין חסמי CCB בהורדת לחץ הדם אבל מעכבי RAS היו יעילים יותר בהורדת האירועים ה – CV הגדולים ואי ספיקת הלב. מעכבי RAS כטיפול ראשון הורידו גם האופן מובהק את התמותה מכל סיבה, את האירועים ה – CV הגדולים ואת אי ספיקת הלב בהשוואה לחסמי ביתא כטיפול ראשון. יש לציין שההורדה של האירועים ה – CV הגדולים עם מעכבי RAS בהשוואה לחסמי CCB וחסמי ביתא נבעה בעיקר מהירידה באי ספיקת הלב. מגבלות המטה-אנליזה היא הכללת מעט מחקרים עם תוצאים ראשוניים וחלק מהממצאים מבוססים רק על מחקרי ALLHAT ו – LIFE. לא נבדקו מינוני התרופות, לא תופעות הלוואי ובעיקר, השפעה התרופות מהשורה השנייה או יותר על התוצא הסופי.

כתיבת תגובה