האם לנשים עם "היפוטנסיה" מבנית (Constitutional hypotension) יש טון סימפתטי נמוך, רגישות מוגברת של רפלקס קולטני הבארו ו"נפח יחסית נמוך"?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/05/2018

מטרת המחקר המשותף של המרכז הרפואי סורסקי בת"א עם חוקרים איטלקיים מאוניברסיטת מילנו היתה לבדוק את ההיפותזה שבנשים עם היפוטנסיה מבנית (לחץ הדם הסיסטולי נמוך מ – 105 ממ"כ באופן קבוע) והתסמינים הקשורים במצב זה קשורים בוויסות סימפתטי מופחת ובאפשרות בהפרעה במנגנון וויסות הנפח. תיפקוד המערכת האוטונומית ה – CV נבדק בקרב 15 נשים עם ההיפוטנסיה המבנית וב – 12 נשים עם לחץ דם תקין (לחץ סיסטולי מעל 110 ממ"כ) ששימשו כבקרה. הבדיקות שבוצעו כללו לחץ הדם ואק"ג לתיפקוד האוטונומי, מבחן השיפוע, אנליזה ספקטרלית של מרווח RR והשונות בלחץ הדם, הרגישות של קולטני רפלקס הבארו, רמת פעילות הרנין ורמת האלדוסטרון וכן אקו-לב לבדיקת מסת החדר השמאלי. לחץ הדם בקבוצת ההיפוטנסיה היה נמוך באופן מובהק לעומת הנורמוטנסיביות (97/54 לעומת 126/70 ממ"כ) עם מהירות דופק דומה. לא אכנס כאן לפרטי יתר הבדיקות ואציין שמה שנמצא הוא שנשים עם ההיפוטנסיה המבנית בניגוד לנשים עם לחץ דם תקין יש פרופיל אוטונומי CV ייחודי – בקרת המערכת הסימפתטית הלבבית ורגישות קולטני הבארו הן גדולות יותר ואילו הטון הסימפתטי הוא נמוך יותר בהשוואה לנשים עם לחץ דם רגיל. יתרה מכך, מדד מסת החדר השמאלי בנשים אלה הוא קטן יותר, רמת פעילות הרנין ורמת האלדוסטרון הן גבוהות יותר. השכיחות של תסמינים קשורי-אוטונומיה היתה גדולה יותר בהשוואה לבקרה.

Giris J, Barbic F, Glago M, et al. Cardiovascular autonomic profile in women with constitutional hypotension. J Hypertens. 2018 May 16. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
השכיחות של היפוטנסיה מבנית היא בין 1-4% וקיימת בעיקר בנשים. במקרים רבים אין לנשים אלו כל תלונות או תסמינים אבל יכולות להיות הפרעות נפשיות כמו חרדה, דיכאון, מוטיבציה נמוכה, הפרעות קוגניטיביות ועייפות. תסמינים אחרים יכולים לכלול הפרעות בזיעה, מחשבות מעורפלות, אי נוחות בחזה, דפיקות לב, טרום- עילפון ועילפון בעיקר בעמידה. לחץ דם מבני זה נמצא אצל אשתי בלידת בני הבכור. המיילדים נבהלו אבל הסברתי להם שאין כל בעייה ברמה כ"כ נמוכה של "היפוטנסיה" כביכול. עד שלא קראתי את הדיווח הנוכחי לא ידעתי שהיה עלי לדאוג אבל לשמחתי לא היו לה כל תלונות או תסמינים מלחץ הדם הנמוך שעם השנים הפך ליל"ד. ממצאי מחקר זה מראים שהשליטה האוטונומית ה – CV היא ייחודית לאלו שיש להם לחץ דם נמוך מ – 105 ממ"כ שמתבטאת בטון וסקולרי סימפתטי נמוך ועלייה ברגישות רפלקס קולטני הבארו. העלייה ברמת פעילות הרנין בפלסמה ורמת האלדוסטרון מעלים את ההנחה שכפיצוי נפח הדם של נשים אלו הוא נמוך יחסית.

כתיבת תגובה