האם אסתמה בילדות קשורה בקשיות עורקית מוגברת במבוגרים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/05/2018

מטרת המחקר האמריקאי שנערך במסגרת Bogalusa Heart Study  היתה לבדוק האם היסטוריה של אסתמה בילדות תורמת לקשיות העורקים בגיל הבוגר יותר. העיבוד הפרוספקטיבי נערך בקרב 1,746 משתתפים בגיל 20-51 עם נתונים מדווחיים אישיים על אסתמה בילדות. מבוגרים מגיל 18 ומעלה עברו בדיקות חוזרות של מהירות גל הפעימה אאורטלי-פמורלי. השינויים בקשיות העורקים נבדקו בין הבדיקה הראשונה לאחרונה. לאחר ממוצע חציוני של 1.1 שנים נמצא שאלו שסבלו מאסתמה בילדותם סבלו מערכים גבוהים יותר ומובהקים של מהירות גל הפעימה (6.78 לעומת 6.13) ועליה גדולה יותר ומובהקת במהירות גל הפעימה (8.99 לעומת 2.95) בהשוואה לאלו ללא אסתמה לאחר תיקנון לגיל, מגדר, גזע, עישון, מהירות הדופק, BMI, לחץ הדם הסיסטולי, שומני הדם ורמת הגלוקוזה. בנוסף, נמצאה אינטראקציה מובהקת בין אסתמה ל – BMI ולחץ הדם הסיסטולי על מהירות גל הפעימה והשינויים בו. הקשר בין אסתמה עם מהירות גל הפעימה והשינויים בו היה חזק יותר בקרב משתתפים עם משקל עודף או השמנה או עם טרום-יל"ד או יל"ד בהשוואה לאלו עם BMI ולחץ דם סיסטולי תקינים.

Sun D, Li X, Heianza Y, et al. History of asthma from childhood and arterial stiffness in asymptomatic young adults: The Bogalusa Heart Study. Hypertension. 2018;71:928-936.

הערת פרופ' יודפת

הממצאים במחקר הנוכחי מצביעים על כך שאסתמה בילדות תורמת כנראה לקשיות עורקית מרכזית ובעקבות כך לסיכון CV מוגבר. במחקר קודם של חוקרים אלו נמצאה גם השפעה לרעה על מסת החדר השמאלי והמחקר הנוכחי מוסיף גם את ההשפעה השלילית של אסתמה על תיפקוד כלי הדם. המנגנון שקשור בממצאים אלו אינו ברור. ייתכן שקיים קשר בין העלייה בסמני דלקת שקיימת הן באסתמה והן בקשיות העורקים. יתכן גם שירידה בתיפקוד הריאות באסתמה תורמת חלקית לקשר זה. באחד המחקרים נמצאה עלייה במהירות גל הפעימה הברכיאלי-קרסולי במאפייני הספירומטריה הרסטרקטיבית שמעלה את הסיכון לקשיות העורקים. בנוסף, קיימת אפשרות שהתרופות לאסתמה (כמו סטרואידים פומיים ואגוניסטים קצרי טווח של ביתא או שילובם) יכולות להעלות את הסיכון לאירועים CV ולתמותה. קיימת גם אפשרות שסגנון חיים בלתי בריא כמו ישיבה ארוכה משפיע לרעה על קשיות האאורטה. מגבלות המחקר הן הסתמכות על דיווח עצמי של אסתמה ולא של רופא, המספר הקטן של המשתתפים, השפעה של ערפלנים (כמו, מהירות גל הפעימה בילדות, תיפקודי הריאות, פעילות גופנית, שתיינות ותזונה) ואי הכללת סמני דלקת בראשית המעקב ובסופו.

כתיבת תגובה