האם רק הטיפול ב – ARB ו – CCB  כל אחד בנפרד קשור בהורדת הסיכון לדמנציה בהשוואה לטיפול ב – ACEI, חסמי בטא ודיורטיקה?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/05/2017

מטרת תת- המחקר שבוצע בדנמרק היתה לבדוק את הקשר בין סוגים שונים של תרופות ליל"ד ודמנציה בקשישים. תת-המחקר נערך בחולי יל"ד מטופלים במסגרת מחקר Prevention of Dementia by Intensive Vascular Care – מחקר אקראי ומבוקר שבו נבדקה ההיארעות של דמנציה במשתתפים עם סוגי תרופות שונים ליל"ד (מונו או שילובים). נכללו בבסיס 1,951 משתתפים (55.3% בגיל ממוצע 74.4 עם יל"ד סיסטולי ממוצע של 156.4 ממ"כ) מטופלים בתרופות ליל"ד. מתוכם, 986 (50.5%) טופלו בחסמי בטא, 798 (40.9%) בדיורטיקה, 623 (31.9%) ב – ACEIs, 522 (26.6%) ב – CCBs ו – 402 (20.6%) ב – ARBs. לאחר מעקב של 6.7 שנים (טווח 6-7.3) 136 משתתפים (7.0%) פיתחו דמנציה. טיפול ב – CCBs (יחס סיכון מובהק של 0.56) וב – ARBs (יחס סיכון מובהק של 0.60) היו קשורים באופן עצמאי עם ירידה בסיכון לדמנציה. הקשר בין CCBs לבין דמנציה היה הכי בולט בחולים ללא היסטוריה של מחלה CV (יחס סיכון מובהק של 0.38) ובאלו עם לחץ דם שאינו מאוזן (יחס סיכון מובהק של 0.26). לא נמצאה ירידה מובהקת בלחץ הדם הסיסטולי במטופלי שני סוגי תרופות אלו לעומת סוגי התרופות האחרות. שילוב CCBs עם ARBs שיפר עוד יותר את ההשפעה המניעתית.

van Middelaar T, van Vught LA, van Charante EPM, et al. Lower dementia risk with different classes of antihypertensive medication in older patients. J Hypertens. 2017 May 13. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא ש – 5.1% מאלו שטופלו ב – CCBs או ב – ARBs פיתחו דמנציה לעומת 6.7% בכל משתתפי המחקר Prevention of Dementia by Intensive Vascular Care ללא ירידה מובהקת בלחץ הדם הסיסטולי בין כל סוגי התרופות לאחר גמר המעקב. ההסברים האפשריים להגנה של ה – CCBs על המוח (בעיקר, הדיהידרופירידינים שחודרים בקלות דרך מחסום דם-מוח) הם ויסות טוב יותר של חדירת הסידן שיכול למנוע את תמותת התאים, מניעת יצירת אמילואיד b וצברים נוירופיברילריים (neurofibrillary tangles) ושיפור הזילוף במוח ע"י הרפיית התאים החלקים הואסקולריים.. ההשפעה הטובה של ה – ARBs  קשורה כנראה בשיפור זרימת הדם במוח, בשיקום קולטני אנגיוטנסין 1 ו – 4 במוח, בהורדת רמת האמילואיד b 1-42 ובהשפעה נוגדת דלקת. לא מצאתי כל הסבר מדוע ACEIs אינם קשורים במניעת דמנציה. אין כל הסברים משכנעם לממצאים לממצאים ש-  CCBs יש השפעה עוד יותר טובה בחולים ללא עבר CV או באלו שלחץ דמם לא היה מאוזן. לממצאים אלו יש להתייחס בזהירות בגלל מספר קטן של חולי דמנציה אבל בעיקר, בגלל שיעור לא קטן של חולים שטופלו בשילוב של מספר סוגים של התרופות השונות.

כתיבת תגובה