האם ניתן לסמוך על מדידות לחץ הדם בבית?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/05/2017

מטרת המחקר שבוצע בקנדה היתה לבדוק את מידת הדיוק של מכשירי מדידת לחץ הדם הביתיים. השתתפו במחקר 85 אנשים בגיל 18 ומעלה שהיו בעלי מכשיר אוסצילומטרי (זרוע או מפרק כף היד) עם ערכי לחץ דם 220-120/50-80 ממ"כ ועם היקף יד בין 25-43 ס"מ. המדידות במכשירים אלו הושוו עם המדידות של 2 משקיפים שמדדו את לחץ הדם ע"י ספיגמומנומטריים עם כספית. הגיל הממוצע היה 66.4. ממוצע היקף הזרוע היה 32.7 ס"מ, 54% היו נשים ו – 78% סבלו מיל"ד. ממוצע לחץ הדם היה 125.7/73.9 ממ"כ לפי המדידות במכשירים הביתיים לעומת 128/72.9 ממ"כ על פי האזנה (הבדל סיסטולי מובהק של -3.3/0/9 )). שיעור המכשירים עם הבדלים בלחץ הדם הסיסטולי או הדיאסטולי של 5 ממ"כ או יותר היה 69%, הבדל של 10 ממ"כ היה 29% ושל 15 ממ"כ 7%. עלייה בהיקף הזרוע היה חזאי מובהק ללחץ סיסטולי גבוה יותר (בערך 0.61 לכל עלייה בס"מ אחד) ודיאסטולי (0.38 מובהק).

Ringrose JS, Polley G, McLean D, et al. An assessment of the accuracy of home blood pressure monitors when used in device owners. Am J Hypertens. 2017 Apr 19. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

ביותר משני שליש מהמכשירים שנבדקו היו פערים של 5 ממ"כ או יותר במדידת לחץ הדם בבית לבין המדידה הקלאסית ע"י האזנה. הסיבה העיקרית לפער נובעת לדעתי משימוש במכשירים של חברות שונות שרק חלקן עברו תיקוף (למשל, פער של 5 ממ"כ בלחץ הדם הסיסטולי של 47% במכשירים ללא תיקוף לעומת 27% במכשירים שעברו תיקוף)  והסיבה השנייה נובעת משימוש ביתי במכשירים למדידה בזרוע לעומת המדידה בשורש כף היד שאיננה מומלצת בכל ההנחיות הקיימות (למשל, פער של 5 ממ"כ בלחץ דם הסיסטולי של 83% במדידה בשורש כף היד לעומת 68% במדידה בזרוע). בנוסף, למרות שצויין שהמדידות בשתי השיטות נערכו סימולטנית איני רואה כיצד ניתן לבצע זאת וברור שלחץ הדם משתנה מרגע לרגע (תלוי גם כמה מדידות בוצעו במכשירים הביתיים כל פעם) ובנוסף, קיים גם פער בין המדידות לפי האזנה בין אנשים שונים (בניסוי שערכתי בהאזנה של 4 אחיות ורופא שנמדדו באותו אדם באותו זמן נמצאו פערים גדולים הן סיסטוליים והן דיאסטוליים). נמצא גם פער בין האזנה למדידות ביתיות ע"י מכשיר Omron אבל אין הפרדה בין מדידה בזרוע או בשורש כף במכשירי חברה זאת). החידוש במחקר הנוכחי הוא שאמינות המכשיר הביתי יורדת עם שימוש בשרוול בלתי מתאים (השרוול הסטנדרטי אינו מתאים לאנשים עם היקף זרוע גדול) ושקיימת ירידה באמינות עם הגיל.

ניתן לבדוק האם המכשיר הביתי עבר תיקוף ב – www.dableducational.org

כתיבת תגובה