האם ניתן לבדוק את השפעת הורדת לחץ הדם ע"י שיפור בהפרעות בתיפקוד החדר השמאלי ע"י הדמיות אקוגניות?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/05/2017

מטרת המחקר הפולני היתה לבדוק את השפעת הטיפול להורדת לחץ הדם על העומס הגלובלי האורכי של הלב ועל התיפקוד הדיאסטולי של החדר השמאלי. נכללו במחקר 125 חולי יל"ד ללא תסמיני אי ספיקת לב שנבדקו ע"י (Global longitudinal strain (GLC ו –
(speckle tracking echocardiography (STE להערכת התיפקוד הסיסטולי והדיאסטולי של החדר השמאלי לפני תחילת הטיפול ביל"ד ולאחר 12 חודשים. ממוצע העומס האורכי השתפר באופן מובהק (-18/1 to -19.3). שינויים חיוביים ומובהקים נמצאו גם בפרמטרים של התיפקוד הדיאסטולי של החדר השמאלי (E/A:1.85 vs 1.15; e`:9/54 cm/s vs 10.59 cm/s). (E/A הוא היחס בין שיא מהירות הזרימה בדיאסטולה המוקדמת לבין שיא מהירות הזרימה בדיאסטולה המאוחרת שנגרמת ע"י התכווצות הפרוזדור ו – e` מייצג את ההרפייה הדיאסטולית של המיוקרד). ההטבה הגדולה ביותר מהורדת לחץ הדם היתה בחולים עם העומס האורכי הגלובלי האבסולוטי הבסיסי שהיה הנמוך ביותר. נמצאה גם קורלציה מובהקת בין שינויים בעומס האורכי ו – e` ובין העומס האורכי והיחס E/e` (חזאי ללחץ מילוי החדר השמאלי).

Uziębło-Życzkowska B, Krzesiński P, Gielerak G, et al. Speckle tracking echocardiography and tissue Doppler imaging reveal beneficial effect of pharmacotherapy in hypertensives with asymptomatic left ventricular dysfunction, J Am Soc Hypertens. 2017 May 8. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא שהעומס האורכי הגלובלי הוא סמן רגיש להפרעה תת-קלינית של החדר השמאלי שבחלקה היא הפיכה. הורדת לחץ הדם משפרת את התיפקוד הסיסטולי והדיאסטולי של החדר השמאלי אבל לא בכולם. השפעה זאת תלוייה במידה ניכרת בערכים הבסיסיים של העומס האורכי ומשפיעה בצורה הטובה ביותר באלו שיש להם כבר הפרעה בסיסית בעומס האורכי. ממצאים אלו מעלים את האפשרות שהעומס האורכי הגלובלי רגיש יותר כפרמטר באקו-לב לתיפקוד הסיסטולי של החדר השמאלי מאשר מקטע הפליטה היות והוא מבטא את התיפקוד של שכבת האנדותל של המיוקרד. הממצאים במחקר זה מראים שהורדת לחץ הדם משפרת גם את התיפקוד הדיאסטולי של החדר השמאלי שמתבטא ביחס E/A, e` ויחס E/e`. מבחינה מעשית לא נראה שנוכל לבצע את הבדיקות האקו-קרדיוגרפיות האלו כרוטינה על מנת למצוא האם הטיפול שלנו היה יעיל אבל אפשרות זאת קיימת ואנו מבינים היום טוב יותר את השפעת הורדת לחץ הדם על שיפור הפרמטרים השונים של ה – LVH.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה