האם להבדלים בגורמי הסיכון ובגורמים חברתיים- כלכליים בין עוקבות ממדינות ויבשות שונות יש השפעה על השכיחות של יל"ד? – מחקר IDACO.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/05/2017

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק את השכיחות, הטיפול ואיזון לחץ הדם ע"י מדידות לחץ דם במרפאה וע"י ABPM בקרב 6,546 אנשים בגיל 40-79 שגויסו מתוך 10 עוקבות מבוססות-קהילה במדינות שונות שנמצאות בשלוש יבשות. נבדק כיצד הבדלים בגורמי הסיכון ובגורמים חברתיים-כלכליים בין העוקבות השונות משפיעים על שיעורי יל"ד. השכיחות הכללית של יל"ד היתה 49.3% (טווח של 40-86.8% בין העוקבות) במדידות לחץ דם במרפאה ו – 48.7% (32.5-66.5%) לפי ABPM (ערך תקין שווה או מתחת ל -–130/80 ממ"כ). שיעור המטופלים במדידות במרפאה היה 48% (33.5-74.1%) ו – 48.6% (30.5-71.9%) ב – ABPM. השיעור של יל"ד מאוזן היה 38.6% (10.1-55.3%) לפי מדידות במרפאה ו – 45.6% (18.6-64.2%) ב- ABPM. השיעור של יל"ד של החלוק הלבן בקרב 1,677 אנשים ללא טיפול היה 35.7% (23.6-56.2%). שיעור אלו עם יל"ד ממוסך היה 16.9% (8.8-30.5%) בקרב 3,320 אנשים ללא טיפול שהיו עם לחץ דם תקין במדידות במרפאה. הוצאה של אנשים שסבלו מסוכרת, היפרכולסטרולמיה והיסטוריה של סיבוכים CV מהעיבוד הפחיתה רק כ – 9% משיעורי לחץ הדם הן במדידות במרפאה והן ב – ABPM. התפתחות כלכלית גדולה יותר ומצב חברתי גבוה יותר (על פי Human Development Index) היו קשורים בשיעורים נמוכים יותר של יל"ד לפי שתי שיטות המדידה.

Melgarejo JD, Maestre GE, Thijs L, et al. Prevalence, treatment, and control rates of conventional and ambulatory hypertension across 10 populations in 3 continents. Hypertension. 2017 May 8. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

לפי תוצאות מחקר זה סובלת כמחצית מאוכלוסיית המחקר שמייצגת 12 מדינות מיל"ד. ההבדלים בשכיחות יל"ד בין המדינות השונות מוסברים לפחות בחלקם ע"י שוני בגיל של המשתתפים וע"י המצב הכלכלי-חברתי. השונות בשיעורי גורמי הסיכון ה – CV בין האזורים השונים אינם מסבירים הבדלים ביל"ד בין העוקבות ואינם קשורים לשונות במדד הפיתוח האנושי. מצד שני, הוצאת אנשים עם גורמי סיכון מסורתיים מהעיבוד מורידה את השכיחות של יל"ד בין 8-9%, ממצא שמרמז שקיימים עוד גורמי סיכון חשובים כיעדים להורדת שיעורי יל"ד מבחינה גלובלית. בכל העוקבות נמצאו שיעורים נמוכים של טיפול ואיזון שמדגישים את הצורך המידי לפעילויות בריאותיות וחינוך רפואי. על תכנון המהלכים להורדת שיעור יל"ד להתרכז על מניעה או שינוי של גורמי הסיכון אבל גם לקחת בחשבון גורמים חברתיים-כלכליים. מה שהרשים אותי במיוחד הוא שלמעלה משליש מהנבדקים סובלים מיל"ד של החלוק הלבן ו – 17% מיל"ד ממוסך ששיעורו יכול להגיע עד 30% והוא מתגלה רק במדידות לחץ הדם מחוץ למרפאה. אנו יודעים כיום  שיל"ד ממוסך הוא גורם סיכון CV בדיוק כמו יל"ד קבוע. השאלה שמתעוררת היא האם ההתייחסות במרבית המרפאות הן בארץ והן בעולם על מדידות במרפאה בלבד אינה גורמת להזנחה באיזון של לחץ דם על כל המשתמע מכך מבחינת הסיכון ה – CV?

כתיבת תגובה