האם יל"ד שמתפתח בגיל צעיר קשור בסיכון CV גדול יותר ובסיכון להורשת יל"ד לצאצאים בהשוואה להתפתחות יל"ד בגיל מאוחר יותר? – מחקר פרמינגהם

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/05/2017

 

מטרת המחקר הפרוספקטיבי שבוצע במסגרת Framingham Heart Study היתה לבדוק השפעת התפתחות מוקדמת של יל"ד כגורם סיכון להתפתחות יל"ד אצל הצאצאים ושל תמותה CV אצלם. נכללו במחקר שני דורות של משתתפים מהקהילה שעברו סדרה של מדידות לחץ דם תוך 6 דורות. נכללו 3,614 משתתפים מהדור הראשון עם נתונים על תמותה ו – 1,636 משתתפים מהדור השני ללא יל"ד בתחילת המעקב עם נתונים על לחץ הדם אצל ההורים. התוצא העיקרי היה הקשר בין התפתחות יל"ד בגיל צעיר (מתחת לגיל 55) לבין ההיארעות של יל"ד אצל הצאצאים. צאצאים להורים שפיתחו יל"ד בגיל מאוחר או שלא סבלו מי"ד לא היו בסיכון מוגבר לפתח יל"ד. לעומת זאת, יחסי הסיכון המובהקים לפתח יל"ד היו 2.0 עם הורה אחד ו – 3.5 אם שני ההורים פיתחו יל"ד בגיל צעיר. בין הפטירות של הדור הראשון היו 1,151 מסיבה CV (מתוכם 630 מתמותה כלילית). ההסתברות לתמותה CV עלתה ישירות ובאופן מובהק עם ירידת הגיל להתפתחות יל"ד, בהתפתחות יל"ד בגיל נמוך מ – 45 היה יחס ההסתברות המובהק לתמותה CV 2.3 ו – 2.3 לתמותה כלילית בעוד שהתפתחות של יל"ד בגיל 65 ומעלה היתה קשורה בהסתברות מובהקת לתמותה CV של 1.5 ושל 1.4 לתמותה כלילית

Niiranen TJ, McCabe EL, Larson MG, et al. Heritability and risks associated with early onset hypertension: multigenerational, prospective analysis in the Framingham Heart Study. BMJ. 2017 May 12;357:j1949.

הערת פרופ' יודפת

תרומתו הגדולה של מחקר זה שהוא מתייחס למעקב רב השנים שנערך בעיירה זאת ושבו נערך מעקב רציף אחרי לחץ הדם לאורך כל שנת חייהם של הדורות הראשונים וצאצאיהם. מרבית מחקרי התצפית על התפתחות של יל"ד ותוצאותיו מתבססים על מדידה חד-פעמית של לחץ הדם ולכן אין להם כמעט כל תועלת מבחינה מדעית. מחקר דומה ניתן אולי לבצע בקיבוצים בארץ בהם שיעור ניכר של הצאצאים עדיין גרים בהם. אין כל ספק שממצאי מחקר זה מראים שכל כמה שלחץ הדם מתפתח מוקדם יותר אצל ההורים הוא קשור בסיכון CV מוגבר עבורם ובסיכון מוגבר להוריש מחלה זאת גם לצאצאים. הבעייה העיקרית היא שחלק גדול ממקרי יל"ד מתגלים באקראי ורובם בגיל מאוחר יותר כאשר איננו יודעים למעשה באיזה גיל לחץ הדם התפתח. העצה שנותנים החוקרים היא לברר אצל כל מטופל באיזה גיל הוא החל לסבול מיל"ד והאם ידוע לו מתי מי מהוריו סבל מיל"ד בכלל ובגיל צעיר בפרט היא נכונה אבל נראה לי שלא נקבל הרבה מידע לשאלות אלו. אני נוהג לשאול כל מטופל שלי כמה שנים הוא סובל מיל"ד והאם מי מהוריו סבל מהתקף לב ואם כן באיזה גיל. מספר אלו שיכולים לתת לי תשובות לשאלות הוא מזערי. עם כל זאת, כדאי תמיד לשאול זאת. במחקר מברמינגהם שהבאתי ב"חדשות" אפריל נמצא שהתפתחות של יל"ד בגיל צעיר אצל הדור הראשון יכולה גם לדלג על הדור השני ולהתפתח בדור השלישי.

כתיבת תגובה